15 lutego 2015

Czy sklep internetowy musi mieć regulamin?

Handel elektroniczny rozwija się bardzo prężnie, co raz więcej sklepów jest otwieranych w sieci lub co raz więcej przedsiębiorców decyduje się otworzyć ten kanał sprzedaży. Przedsiębiorca internetowy, tak samo jak stacjonarny działa w sferze prawnej, w związku z czym obowiązują go przepisy prawa. Czy polskie prawo nakłada na sprzedawcę obowiązek posiadania regulaminu swojego e-sklepu? W końcu (chyba) każdy sklep taki posiada, a kupujący przed złożeniem zamówienia musi zaakceptować regulamin. Skąd wynika taka praktyka i czy regulamin jest obowiązkowy? Już wyjaśniam.

Jeśli chcesz być z prawem na bieżąco, polub Sprawnie.com na Facebook'u. 

Chociaż regulamin e-sklepu nie jest obowiązkowy, jest bardzo przydatny.

Charakter sprzedaży przez internet powoduje, że kupujący konsument jest w gorszej sytuacji, niż konsument dokonujący zakupu w sklepie stacjonarnym. Nie ma kontaktu z rzeczą, nie może jej "zbadać", nie widzi swojego sprzedawcy i w razie czego, nie może wrócić do sklepu z reklamacją lub awanturą. Kupuje "w ciemno". W związku z tym, ustawodawca nałożył obowiązek na sprzedawcę, aby ten poinformował kupującego o przysługujących mu prawach i obowiązkach sprzedawcy. Obowiązek ten wynika wprost z art. 12 ust. 1 nowej Ustawy o prawach konsumenta, który brzmi:
"Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:
1) głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;
2) swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
3) adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;
4) adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;
5) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości - sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę - także łącznych miesięcznych płatności;
6) kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;
7) sposobie i terminie zapłaty;
8) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
9) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy;
10) kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość - kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;
11) obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2;
12) braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;
13) obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;
14) istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;
15) kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim;
16) czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy - jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;
17) minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy;
18) wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy;
19) funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;
20) mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;
21) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur".
Strasznie dużo informacji do przekazania, prawda? Jak to zrobić, aby przekazanie informacji było skuteczne i rzetelne? Zwróćmy najpierw uwagę, kiedy ma nastąpić poinformowanie konsumenta - najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Obrazując powyższe, przekazanie informacji ma nastąpić przed kliknięciem na stronie sklepu guzika "kupuj/zakup/złóż zamówienie/zapłać", czyli takiego, po którym zawiązuje się umowa sprzedaży. Ustawodawca zakłada, że kupujący zawierając umowę będzie świadomy przysługujących mu praw i jego pozycja nie będzie gorsza niż, jakby dokonywał zakupu w normalnym sklepie.


Dlatego też, najbardziej dogodną formą poinformowania konsumenta o wszystkich prawach i obowiązkach obu stron umowy jest regulamin, który zostaje wyświetlony (lub przynajmniej wskazany jest do niego odnośnik) tuż przed dokonaniem zakupu oraz dodatkowo umieszczony jest trwale na stronie sklepu. Zauważcie, że (chyba) każdy sklep wymaga zaakceptowania regulaminu przed dokonaniem zakupu, co wiąże się z oświadczeniem o zapoznaniu się z jego treścią. Warto przeczytać regulamin przed jego zaakceptowaniem, ponieważ pomimo, iż ustawa przewiduje pewne obowiązkowe elementy umowy na korzyść kupującego, sprzedawcy mają pewną swobodę w kształtowaniu tej umowy. 


Podsumowując:
 • posiadanie regulaminu przez e-sklep nie jest obowiązkowe,
 • ale jest bardzo przydatne i ułatwia wypełnienie obowiązku nałożonego Ustawą o prawach konsumenta,
 • dodatkowo pozwala sprzedawcy na ukształtowanie umowy sprzedaży zgodnie z jego wolą
 • oraz pozwala na lepsze zabezpieczenie swoich interesów w przypadku konfliktu z konsumentem.


UWAGA... istnieje ustawowy obowiązek posiadania regulaminu przez sklep internetowy regulujący świadczenie usług drogą elektroniczną. Obowiązek wynika z art. 8 Ustawy z dnia 3 grudnia 2013 r., który stanowi, że:
"Usługodawca:
1) określa regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej "regulaminem";
2) nieodpłatnie udostępnia usługobiorcy regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług, a także - na jego żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca".

Regulamin nie musi być bardzo szczegółowy, ale powinien określać podstawowe zagadnienia związane z świadczonymi przez sprzedawcę usługami. Na pewno w regulaminie muszą znaleźć się postanowienia regulujące:
1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,
b) zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
4) tryb postępowania reklamacyjnego.


Dla przedsiębiorców poszukujących gotowych rozwiązań oferuję wzór regulaminu dla sklepu internetowego. Jest on na tyle uniwersalny, że może zostać zastosowany w każdej branży. Wyczerpująco reguluje kwestie prawne związane ze sprzedażą konsumencką w Internecie, a zawarte w nim komentarze i instrukcje pozwolą na dopasowanie do własnych potrzeb. Wzór można zakupić TUTAJ.

Jeżeli potrzebujesz pomocy - skontaktuj się ze mną i opisz swój problem. Kontakt do mnie.

Przeczytaj również:
 

21 komentarzy:

 1. Dzięki za artykuł, rozwiał moje wątpliwości, bo chcę założyć taki sklep i zastanawiałem się czy może sprecyzować konkretnie regulamin :)

  OdpowiedzUsuń
 2. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 3. Ania Zawistowska19.12.2018, 19:24

  Oczywiście, że musi mieć regulamin ponieważ tam są zapisane wszelkie sytuacje jakie mogą się pojawić w sklepie. Ponadto musi być wdrożony moduł płatności internetowych https://www.cashbill.pl gdyż bez niego istnienie sklepu nie ma sensu. Myślę, że to są dwie najbardziej potrzebne rzeczy w sklepie internetowym.

  OdpowiedzUsuń
 4. Myślę, że dobry sklep internetowy powinien mieć swój regulamin. Ułatwi to z pewnością użytkownikom rozwiązanie ewentualnych problemów, a właścicielom sklepu zapewni zabezpieczenie w razie konfliktów związanych ze sprzedażą. Zgadzam się również z moim przedmówcą. W sklepie niezbędny jest także nowoczesny moduł płatności internetowych. Dzięki niemu sprzedaż przebiegnie w sprawny i wygodny sposób. Pozdrawiam!

  OdpowiedzUsuń
 5. Wydaje mi się, ze w dzisiejszych czasach sklep internetowy powinien mieć przede wszystkim tego https://sellintegro.pl/27-allegro integracje z allegro i innymi serwisami sprzedażowymi. Może to znacznie zwiększyć sprzedaż i warto w takie rozwiązania inwestować

  OdpowiedzUsuń
 6. Ewa Mańkowska26.10.2019, 16:33

  Nigdy jakoś za specjalnie się nad tym nie zastanawiałam, gdyż dla mnie liczą się przede wszystkim same zakupy. Dlatego gdy miałam okazję kupić sukienki dla puszystych to w sumie dwa razy się nie zastanawiałam. W końcu każda z nas musi mieć miejsce, gdzie nie ma problemu z kupieniem dla siebie ładnych ciuchów.

  OdpowiedzUsuń
 7. Jednym z lepszych pomysłów na biznes według mnie może być sklep internetowy. Każdy sklep musi mieć swój regulamin. Znajomy poszedł w branżę koszulek internetowych, są na tym pieniądze. Tutaj jest ciekawy artykuł w tym zakresie, warto poczytać https://sklep.mediaproject.pl/blog/zarabianie-z-domu-jak-zaczac-koszulkowy-biznes

  OdpowiedzUsuń
 8. Dzień dobry. Akurat z regulaminem kwestia wydaje się być dość oczywista. My się teraz zastanawiamy nad polityką prywatności i czy np. legalne jest skopiować z innego sklepu i dostosować pod siebie? Kolejna kwestia to wybór oprogramowania - może korzysta ktoś z Was z rozwiązań od sente i może się podzielić wrażeniami?

  OdpowiedzUsuń
 9. Wydaje mi się, że raczej powinien mieć takie zapisy gdyż są one niezbędne Ja u siebie w sklepie internetowym mam regulamin i wcale mi on nie przeszkadza. Jednak wiem jak bardzo ważnym elementem jest wybór odpowiedniego dostawcy naszych przesyłek. W moim sklepie najchętniej wybierany jest kurier https://www.sendit.pl/cennik/cenniki-krajowe/ups i oczywiście całkowicie ten wybór rozumiem.

  OdpowiedzUsuń
 10. Bardzo interesujące. Pozdrawiam serdecznie.

  OdpowiedzUsuń
 11. Jak mam firmę w domu można korzystać z opcji jaką jest http://www.najlepszemedia.pl/jak-wyglada-outsourcing-hr/ outsourcing kadr? Oczywiście wiem, że dotyczy on pracowników i można ich mieć, mają firmę w domu. Wydaje mi się, że nie ma tutaj to żadnego wpływu na nic. Mam rację?

  OdpowiedzUsuń
 12. Na pewno prowadząc własny sklep musisz stale dbać o to aby sprzedaż w nim była na odpowiednim poziomie. W zwiększeniu tego współczynnika może pomóc Ci opisane tutaj https://push-ad.com/blog/mikrosegmentacja-i-mikrotargetowanie-czyli-techniki-niezbedne-w-mikromarketingu/ mikrotargetowanie. Jak najbardziej polecam się z tymi informacjami zapoznać. Na prawdę warto

  OdpowiedzUsuń
 13. Z tego co mi wiadomo to jak najbardziej powinien mieć takie sekcje jak regulamin czy polityka prywatności. Ja jestem zdania, że bardzo ważną kwestią w każdym sklepie internetowym jest również korzystanie z gotowych modułów płatności. Ja u siebie używam system z https://www.dotpay.pl/ i na pewno każdemu mogę to rozwiązanie polecić.

  OdpowiedzUsuń
 14. Przyznam szczerze, że nie spodziewałam się, że tak to wygląda, ale dzięki za informacje. Coraz więcej osób stawia właśnie na takie biznesy w sieci, ponieważ można trafić na naprawdę fajne grono odbiorców. Z tego, co wiem, pomoc w prowadzeniu takiego biznesu oferuje https://packfully.pl/ . Mogą dla Ciebie przygotować magazyn, obsługę klienta i całą logistykę. Dzięki temu Twoja firma będzie pracowała odpowiednio, jak trzeba. Myślę, że to dobry pomysł na świetną organizację. Chętnie zdecydowałabym się na taki biznes, bo wiem, że będzie on opłacalny.

  OdpowiedzUsuń
 15. Świetna sprawa. Pozdrawiam serdecznie.

  OdpowiedzUsuń
 16. Oczywiście, że musi być regulamin. W ogóle prowadząc sklep internetowy trzeba mieć też dobry, szybki internet, bo to jest podstawowe środowisko pracy. Jak internet zawiedzie będzie problem by wykonywać swoje obowiązki

  OdpowiedzUsuń

Jeżeli chcesz o coś spytać lub podzielić się swoimi uwagami - pisz śmiało!