23 września 2014

Jak ustalić właściciela nieruchomości?

Jak ustalić właściciela nieruchomości?


Dzisiejszy post dotyczy sposobu ustalenia właściciela nieruchomości. Kiedy może nam się to przydać? Na przykład wówczas, gdy jesteśmy zainteresowani kupnem lub najmem/dzierżawą pewnej nieruchomości - ja niedawno myślałem o otwarciu piekarni w opuszczonym domku na moim osiedlu, nikt z sąsiadów nie potrafił mi powiedzieć czegokolwiek o jej właścicielu, ale udało mi się go ustalić, chociaż... w międzyczasie pomysł piekarni się ulotnił. Innym przykładem może być zamiar domagania się odszkodowania od właściciela nieruchomości, na której doszło do wypadku lub jakiegoś zdarzenia powodującego szkodę. Niekiedy potrzebne jest ustanowienie służebności na cudzej nieruchomości. Odnalezienie właściciela nieruchomości wymaga trochę wysiłku, lecz nie jest niemożliwe.

Jeśli chcesz być z prawem na bieżąco, polub Sprawnie.com na Facebook'u.

Jak ustalić właściciela nieruchomości
Jak odnaleźć właściciela nieruchomości?

Odszukanie działki 

Zdecydowana większość nieruchomości posiada księgę wieczystą, w której jest wpisany jej właściciel lub właściciele. Jednakże, zakładam iż nie znacie KW nieruchomości. W takim razie najpierw musimy ustalić numer ewidencyjny działki. W tym celu na stronie http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/ szukamy miejscowości, a następnie nieruchomości, która nas interesuje. Dzięki tej mapie możemy dokładnie zlokalizować budynek lub miejsce, gdyż korzysta ona z satelity. Czerwone linie oddzielają od siebie poszczególne działki, a każda działka ma swój numer. W prawym górnym rogu można zmienić widok mapy na TOPO, wtedy wyświetlać się będą nazwy i numery ulic, co ułatwi znalezienie szukanej nieruchomości, gdyż zdjęcia z satelity nie zawsze są wyraźne.


Ustalenie numeru księgi wieczystej

Gdy już mamy numer działki, to przechodząc na główną stronę http://www.geoportal.gov.pl wybieramy "Wyszukaj działkę", wpisujemy miejscowość i numer działki, a portal poda nam jej obręb. Ustalenie numeru księgi wieczystej w  Działach Ewidencji Gruntów i Budynków w starostwach wygląda różnie - w niektórych podają numer przez telefon, zwłaszcza jeśli chodzi o działki publiczne, ale najczęściej trzeba złożyć wniosek. Radzę zadzwonić do wydziału i upewnić się, czy nieruchomość ma założoną księgę wieczystą oraz dopytać jak złożyć wniosek o numer KW. W moim przypadku, wystarczyło wypełnić krótki formularz z podaniem numeru działki i jej adresu lub obrębu. Od wniosku pobierana jest opłata 30 zł, numer powinien być wydany nam od ręki.


Interes prawny w odnalezieniu właściciela działki

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287 ze zm.) stanowi w przepisie art. 24 ust. 5, że dane z ewidencji gruntów i budynków udostępnia się na żądanie osób mających interes prawny. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 13 maja 2009 r., sygn. akt II SA/Sz 219/09, cytuję: "treścią interesu prawnego jest generalnie określone prawo podmiotowe, rozumiane jako przyznanie przez przepis prawa jednostce konkretnych korzyści, które można w dany sposób realizować w postępowaniu administracyjnym. Istotą interesu prawnego jest jego oparcie na konkretnej normie prawa materialnego, którą to normę można wskazać jako jego podstawę i z której dany podmiot legitymujący się tym interesem może wywodzić swoje racje".

Praktyka urzędów jest różna, ja parę razy nie musiałem wykazywać interesu prawnego, zwłaszcza w małych powiatach, jednakże niekiedy musiałem interes prawny w ustaleniu księgi wieczystej nieruchomości wykazać powołując się na określone normy prawne. Interesem prawnym może być zamiar doprowadzenia stanu prawnego nieruchomości do zgodnego ze stanem rzeczywistym. W sprawach spadkowych, w których nieruchomość jest składnikiem spadku, również istnieje interes prawny - przeprowadzenie postępowania spadkowego. Można również spróbować z twierdzeniem o zamiarze ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości, której numeru KW potrzebujemy. Powoływanie się na zamiar pozwania właściciela nieruchomości w związku ze szkodą również skutkuje, ale może zostać przez urzędnika potraktowane jako interes faktyczny, a nie prawny. Być może argument o zamiarze przeprowadzenia egzekucji z danej nieruchomości również poskutkuje, ale to jest raczej interes faktyczny, poza tym urzędnik może zażądać w celu potwierdzenia tej okoliczności stosownego dokumentu od komornika lub sądu. Zamiar zakupu nieruchomości jest interesem faktycznym, a nie prawnym, więc zazwyczaj taki interes nie zostaje uwzględniony.


Odszukanie księgi wieczystej nieruchomości

Tak wygląda ulica Piotrkowska i jej okolice w Łodzi podzielona na działki. Jak widać, każda działka jest zaznaczona czerwonymi liniami, a w jej środku podany jest numer działki.
Jak sprawdzić właściciela działki
Ulica Piotrkowska podzielona na działki

Kiedy już uda się ustalić numer księgi wieczystej, to w celu ustalenia właściciela nieruchomości, należy przejść na stronę Elektronicznych Kisiąg Wieczystych, wybrać "Przeglądanie księgi wieczystej" i wpisać numer księgi. Tutaj znajdują się wszelkie interesujące nas dane nieruchomości, w tym jej właściciele oraz jej historia. Jest to strona Ministerstwa Sprawiedliwości i korzystanie z niej, jak również z elektronicznych ksiąg wieczystych, nie wymaga żadnych opłat ani uprawnień. Odradzam korzystanie z innych serwisów, które mogą być odpłatne i nie posiadać rzetelnych informacji.  Miłego czytania!

Jeżeli potrzebujesz pomocy - skontaktuj się ze mną i opisz swój problem, e-mail: p.terpilowski@ptkrp.pl, tel.: 668 199 698. Więcej o mnie przeczytasz w zakładce Kontakt do mnie.  

Poniżej film prezentuje przedstawione w artykule informacje w wersji ekspresowej