23 września 2014

Jak ustalić właściciela nieruchomości?


Dzisiejszy post dotyczy sposobu ustalenia właściciela nieruchomości. Kiedy może nam się to przydać? Na przykład wówczas, gdy jesteśmy zainteresowani kupnem lub najmem pewnej nieruchomości - ja niedawno myślałem o otwarciu piekarni w opuszczonym domku na moim osiedlu, nikt z sąsiadów nie potrafił mi powiedzieć czegokolwiek o jej właścicielu, ale udało mi się go ustalić... w międzyczasie pomysł piekarni się ulotnił. Innym przykładem może być zamiar domagania się odszkodowania od właściciela nieruchomości. Idzie zima, tylko czekać jak chodniki skuje lód. Do kogo zwrócić się z roszczeniem o zapłatę odszkodowania za złamaną nogę na chodniku w środku miasta?

Jeśli chcesz być z prawem na bieżąco, polub Sprawnie.com na Facebook'u.

Jak odnaleźć właściciela nieruchomości?

Zdecydowana większość nieruchomości posiada księgę wieczystą, w której jest wpisany jej właściciel lub właściciele. Jednakże, zakładam iż nie znacie KW nieruchomości. W takim razie musimy ustalić numer ewidencyjny działki. W tym celu na stronie http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/ szukamy miejscowości, a następnie nieruchomości, która nas interesuje. Dzięki tej mapie możemy dokładnie zlokalizować budynek lub miejsce, gdyż korzysta ona z satelity. Czerwone linie oddzielają od siebie poszczególne działki, a każda działka ma swój numer. W prawym górnym rogu można zmienić widok mapy na TOPO, wtedy wyświetlać się będą nazwy i numery ulic - zdjęcia z satelity nie zawsze są wyraźne.


Gdy już mamy numer działki, to przechodząc na główną stronę http://www.geoportal.gov.pl wybieramy "Wyszukaj działkę", wpisujemy miejscowość i numer działki, a portal poda nam jej obręb. Ustalenie numeru KW w  Działach Ewidencji Gruntów i Budynków w starostwach wygląda różnie - w niektórych podają numer przez telefon, zwłaszcza jeśli chodzi o działki publiczne, ale najczęściej trzeba złożyć wniosek. Radzę zadzwonić do wydziału i upewnić się, czy nieruchomość ma założoną księgę wieczystą oraz dopytać jak złożyć wniosek o numer KW. W moim przypadku, wystarczyło wypełnić krótki formularz z podaniem numeru działki i jej adresu lub obrębu. Od wniosku pobierana jest opłata 30 zł, numer powinien być wydany nam od ręki.


Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287 ze zm.) stanowi w przepisie art. 24 ust. 5, że dane z ewidencji gruntów i budynków udostępnia się na żądanie osób mających interes prawny. Praktyka jest różna, ja parę razy nie musiałem wykazywać interesu prawnego, zwłaszcza w małych powiatach. Interesem prawnym może być zamiar doprowadzenia stanu prawnego nieruchomości do zgodnego ze stanem rzeczywistym. W sprawach spadkowych, w których nieruchomość jest składnikiem spadku, również istnieje interes prawny - przeprowadzenie postępowania spadkowego. Można również spróbować z twierdzeniem o zamiarze ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości, której numeru KW potrzebujemy. Powoływanie się na zamiar pozwania właściciela nieruchomości w związku ze szkodą również skutkuje, ale może zostać przez urzędnika potraktowane jako interes faktyczny, a nie prawny. Być może argument o zamiarze przeprowadzenia egzekucji z danej nieruchomości również poskutkuje, ale to jest raczej interes faktyczny, poza tym urzędnik może zażądać w celu potwierdzenia tej okoliczności dokumentu od komornika. Zamiar zakupu nieruchomości jest interesem faktycznym, a nie prawnym.


Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 13 maja 2009 r., sygn. akt II SA/Sz 219/09, cytuję: "treścią interesu prawnego jest generalnie określone prawo podmiotowe, rozumiane jako przyznanie przez przepis prawa jednostce konkretnych korzyści, które można w dany sposób realizować w postępowaniu administracyjnym. Istotą interesu prawnego jest jego oparcie na konkretnej normie prawa materialnego, którą to normę można wskazać jako jego podstawę i z której dany podmiot legitymujący się tym interesem może wywodzić swoje racje".
 

Tak wygląda ulica Piotrkowska w Łodzi podzielona na działki:
Ulica Piotrkowska podzielona na działki

Kiedy już uda się ustalić numer księgi wieczystej, to w celu ustalenia właściciela, należy przejść na stronę https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do, wybrać "Przeglądanie księgi wieczystej" i wpisać numer księgi. Korzystanie z elektronicznych KW nie wymaga żadnych opłat ani uprawnień. Tutaj znajdują się wszelkie interesujące nas dane nieruchomości, w tym jej właściciele oraz jej historia. Miłego czytania!

Jeżeli potrzebujesz pomocy - skontaktuj się ze mną i opisz swój problem. Kontakt do mnie.

Przeczytaj również: