11 lutego 2015

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało poradnik o upadłości konsumenckiej

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało bezpłatną broszurę „Upadłość konsumencka – poradnik”, która została przygotowana przez Członków Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego. Zadaniem przygotowanej publikacji jest zapoznanie konsumentów z instytucją upadłości konsumenckiej na podstawie niedawno zmienionych przepisów.


O najważniejszych nowych rozwiązaniach dotyczących upadłości konsumenckiej możesz przeczytać w tym artykule.


Jak zauważa Ministerstwo, poprawnie przygotowany i pozbawiony braków formalnych wniosek pozwala zaoszczędzić czas zarówno zainteresowanemu jak i sądowi.


Z poradnika dowiesz się:
  • jakie są konsekwencje postępowania upadłościowego wobec konsumenta
  • kto i kiedy może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
  • jak przebiega postępowanie upadłościowe wobec konsumenta
  • jakie dokumenty zgromadzić i jak złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości
  • czym jest plan spłaty i jak zawrzeć układ ze swoimi wierzycielami
  • do którego sądu należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości.
Ministerstwo radzi jak ogłosić upadłość konsumencką

Jak wskazuje Ministerstwo, poradnik zostanie rozdystrybuowany do: Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na terenie całej Polski, Naczelnej Rady Adwokackiej, Okręgowych Izb Radców Prawnych, sądów apelacyjnych, sądów rejonowych, w których są wydziały gospodarcze rozpatrujące wnioski o ogłoszenie upadłości, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W tych miejscach będzie można zapoznać się z poradnikiem w wersji papierowej. Oprócz tego, poradnik można ściągnąć ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości.


31 grudnia 2014 r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę Prawo upadłościowe i naprawcze, w zakresie postępowania upadłościowego osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów), którzy stali się niewypłacalni. Postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma dwa cele:
1) pierwszym jest oddłużenie niewypłacalnego konsumenta – umorzenie całości lub części długu konsumenta w stosunku do jego wierzycieli, których konsument nie jest, ani nie będzie w stanie zapłacić;  
2) drugim celem upadłości konsumenckiej jest windykacja należności od niewypłacalnego konsumenta przez jego wierzycieli.


Zdaniem Ministerstwa, dzięki liberalizacji przepisów upadłość konsumencka będzie łatwiejsza do przeprowadzenia. Nie będzie mógł z niej skorzystać tylko taki konsument, którego niewypłacalność jest skutkiem jego działań umyślnych lub rażącego niedbalstwa oraz taki, który w trakcie postępowania nie będzie wykonywał nałożonych na niego obowiązków. Obniżone zostaną także koszty postępowania, a w przypadku dłużnika którego majątek nie wystarczy nawet na ich pokrycie, niezbędne środki tymczasowo wyłoży Skarb Państwa. W ramach postępowania możliwe będzie również zawarcie przez konsumenta układu z wierzycielami.


Postępowanie upadłościowe może zostać wszczęte wyłącznie na wniosek zainteresowanego konsumenta, który musi wykazać przed sądem spełnienie przesłanek do ogłoszenia jego upadłości. Konsumenta nie będzie mógł w złożeniu wniosku wyręczyć inny podmiot tj. prokurator, czy organizacja społeczna. Wniosek o ogłoszenie upadłości składa się do wydziałów gospodarczych sądów rejonowych.

Jeżeli potrzebujesz pomocy - skontaktuj się ze mną i opisz swój problem. Kontakt do mnie.

Przeczytaj również:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Jeżeli chcesz o coś spytać lub podzielić się swoimi uwagami - pisz śmiało!