27 marca 2023

Jak sprzedać swoje dzieło sztuki w domu aukcyjnym?

Jak sprzedać swoje dzieło sztuki w domu aukcyjnym?

Popularność rynku sztuki rośnie w Polsce z roku na rok, co otwiera artystom duże możliwości dla sprzedaży własnej sztuki. Wszak, na aukcjach nie licytuje się wyłącznie rekordów cen. Aukcje sztuki to również miejsce, w którym sprzedaje się sztuka początkujących artystów, jak i tych mniej popularnych.

 

sprzedaż sztuki
Jak sprzedać swoje dzieło sztuki w domu aukcyjnym

Umowa komisu na dzieło sztuki

Aukcje sztuki są z reguły organizowane przez domy aukcyjne. Od strony prawnej co do zasady wygląda to tak, że artysta (ewentualnie właściciel dzieła sztuki) wstawia do domu aukcyjnego swoje dzieło w komis. Pomiędzy artystą a domem aukcyjnym zostaje zawarta umowa komisu. Więc może zabrzmi to trywialnie, ale sprzedaż własnego dzieła sztuki nie różni się od sprzedaży samochodu w autokomisie albo innych rzeczy w lombardzie. Oczywiście mowa o stronie prawnej. 

Przeczytaj również VAT dla artysty - jaka stawka?

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, który reguluje umowę komisu, przez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant, czyli dom aukcyjny) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta, czyli artysty), lecz w imieniu własnym.