8 lutego 2015

Jak przygotować się do pozwu o zapłatę i egzekucji należności?

Obrót gospodarczy wiąże się z ryzykiem jakie ponoszą obie strony przystępując do transakcji. Sprzedający nie wie, czy otrzyma zapłatę, a kupujący nie wie, czy zakupiony towar będzie zgodny z jego oczekiwaniami i zapewnieniami sprzedawcy. Dlatego obie strony polegają na zaufaniu. Gdy zaufanie zostanie zawiedzione, wtedy szuka się rozwiązania powstałego problemu, którym w przypadku sprzedawcy jest brak otrzymanej zapłaty za wydany towar. Z problemem takim najczęściej idzie się do sądu po nakaz/wyrok, który zobowiąże dłużnika do zapłaty należnych pieniędzy. Jednakże postępowanie sądowe może trwać kilka miesięcy (a w ekstremalnych przypadkach dłużej niż rok), co w wielu przypadkach prowadzi do bezskutecznej egzekucji, ponieważ dłużnik zdąży ukryć swój majątek, spółka się rozmyje lub po prostu nasza egzekucja będzie spóźniona z powodu innych wszczętych wcześniej.

Do egzekucji dłużnika można przygotować się wcześniej

Czy można w jakiś sposób przygotować się przed zawarciem transakcji, tak aby w razie braku zapłaty postępowanie sądowe przebiegło sprawnie a egzekucja była skuteczna? Na pewno nie ma rozwiązania, które będzie skuteczne w 100%, jednakże można poczynić pewne starania, które w przyszłości mogą bardzo pomóc.


Dopilnuj, żeby kontrahent podpisywał faktury lub rachunki czytelnym podpisem. Podpisane faktury/rachunki stanowią przesłankę do wystąpienia z pozwem w trybie nakazowym, co przyśpiesza otrzymanie nakazu zapłaty i daje większe szanse na egzekucję. Po otrzymaniu nakazu można wszcząć postępowanie zabezpieczające i zabezpieczyć dochodzone kwoty.


Jeżeli faktury nie są podpisane, spróbuj zobowiązać dłużnika do podpisania rachunku zbiorczego, z którego będą wynikały przysługujące Ci należności. Z takiego dokumentu musi wynikać podstawa dochodzonych należności, kwota, przedmiot sprzedaży, data, czyli wszystkie kluczowe dla transakcji informacje. Taki zaakceptowany rachunek wywołuje skutki jak podpisane faktury.


Uznanie długu przez dłużnika pozwoli na otrzymanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, co umożliwi wszczęcie postępowania zabezpieczającego. Wystarczy, że dłużnik oświadczy, iż uznaje dług wynikający z danej transakcji na określoną kwotę. Uznanie długu może być nawet dorozumiane, ale najlepiej, gdy jest precyzyjnie określone w dokumencie.


Jeżeli Twój kontrahent pozostaje w związku małżeńskim, zadbaj aby jego współmałżonek wyraził zgodę na zaciągnięcie zobowiązania (np. kredytu kupieckiego). Wówczas, egzekucja będzie mogła zostać skierowana do majątku wspólnego małżonków, a nie tylko do majątku osobistego dłużnika.


Weksel - bardzo silna broń w dochodzeniu swoich należności. A jeżeli został ustanowiony solidny trasat (osoba/podmiot która ma zapłacić zobowiązanie), to wówczas wierzyciel jest w bardzo komfortowej sytuacji. Dochodzenie należności w postępowaniu sądowym z weksla jest znacznie ułatwione i efektywniejsze, poza tym jeżeli weksel został trasowany, można pominąć dłużnika i udać się bezpośrednio do osoby, która weksel ma zapłacić. Podobna sytuacja jest w przypadku poręczyciela, który również odpowiada za zobowiązanie.


Jeżeli już otrzymałeś nakaz zapłaty lub wyrok i chcesz przystąpić do egzekucji, dobrze jest zorientować się w sytuacji majątkowej dłużnika. Postaraj się zebrać możliwie najwięcej informacji o swoim dłużniku - jakie posiada rachunki bankowe, jakie pojazdy, gdzie mieszka, jaki jest jego PESEL, czy ma jakichś wierzycieli, z kim utrzymuje stałe stosunki gospodarcze, czy ma jakieś nieruchomości itd. Wszelkie informacje ułatwią pracę komornikowi i przyśpieszą zajęcia, a w konsekwencji egzekucję Twoich pieniędzy. Oczywiście, nie zawsze powyższe informacje można łatwo zdobyć czy zapytać o nie wprost. W takim przypadku należy rozważyć np. wynajęcie prywatnego detektywa lub wyspecjalizowaną kancelarię, która posiada zespół windykacyjny. Pozwoli to na przeprowadzenie czynności terenowych i zbadanie sytuacji majątkowej dłużnika przed wszczynaniem postępowania egzekucyjnego, co pozwoli zaoszczędzić pieniądze związane z kosztami egzekucji. Możliwe jest również zobowiązanie do wyjawienia majątku przez dłużnika przed sądem, jednakże może to się okazać zbyt czasochłonne i nieskuteczne.


Konkluzją tego artykułu jest, aby zawsze wybiegać myślami naprzód i mieć ewentualny plan w razie niewypłacalności lub oszustwa naszego kontrahenta. Starajmy się zabezpieczyć nasze interesy, tak aby móc spokojnie rozwijać swój biznes i w przyszłości pozwolić sobie na dobieranie pewnych i bezpiecznych partnerów w interesach.

Jeżeli potrzebujesz pomocy - skontaktuj się ze mną i opisz swój problem. Kontakt do mnie.

 Przeczytaj również:

1 komentarz:

  1. Ciężko tak zbierać informacje o każdym, ale jak uczy życie tak chyba byloby najlepiej.

    OdpowiedzUsuń

Jeżeli chcesz o coś spytać lub podzielić się swoimi uwagami - pisz śmiało!