20 grudnia 2023

Umowa sprzedaży dla artysty

Umowa sprzedaży dla artysty

Być może nie zdajecie sobie z tego sprawy, ale artyści to też sprzedawcy. Samym tworzeniem sztuki nie sposób się najeść i zapłacić rachunków. Sztukę trzeba sprzedawać. A żeby robić to bezpiecznie dla siebie (czyli dla artysty) warto znać kilka podstawowych zasad prawnych.

Czy umowa sprzedaży sztuki musi być pisemna

W pierwszej kolejności odpowiemy sobie na pytanie, czy umowa sprzedaży sztuki musi być pisemna. Otóż nie musi, ale dobrze, żeby taka była. Umowa sprzedaży generalnie (poza nieruchomościami) może być zawarta w dowolnej formie - ustnej, mailowo, telefonicznie, czy tradycyjnie na kartce papieru. Jednakże, umowa sprzedaży to dokument, który może regulować szczegółowe zasady danej transakcji. Dlatego w kontekście sprzedaży własnych dzieł sztuki warto zadbać o to, żeby zasady były korzystne dla artysty. Stąd lepiej zawierać umowy w formie pisemnej (nawet drogą elektroniczną), ponieważ na piśmie można lepiej sformułować swoje myśli, a właściwie prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży. 
 
Umowa w formie pisemnej może być również przydatna w kwestiach podatkowych, np. dokumentowaniu osiągniętego przychodu. 

sprzedaż sztuki
Umowa sprzedaży dla artysty

6 listopada 2023

Reklamacja towaru kupionego na firmę

Reklamacja towaru kupionego na firmę

Przedsiębiorcy, którzy nabywają towary do celów swojej działalności gospodarczej nierzadko mierzą się z problemem reklamacji wadliwego towaru. W zależności od charakteru prowadzonej działalności gospodarczej oraz formy, przedsiębiorcy mogą przysługiwać różne prawa. Skuteczne zgłoszenie reklamacji to szybsza realizacja roszczenia oraz minimalizacja kosztów wywołanych przez wadliwy towar. 

reklamacja towaru
Reklamacja towaru kupionego na firmę


Jak zareklamować towar kupiony na firmę

Towar kupiony na firmę może być zareklamowany na podstawie:
  • rękojmi za wady (art. 556 Kodeksu cywilnego),
  • gwarancji (art. 577 Kodeksu cywilnego),
  • nienależytego wykonania umowy (art. 471 Kodeksu cywilnego).

Każda z podstaw reklamacji ma swoje wady i zalety, aczkolwiek reklamacja na podstawie rękojmi jest w mojej ocenie najbardziej skuteczna i najlepiej chroni interesy kupującego. Gwarancja ma to do siebie, że jest udzielana przez gwaranta i może być w dużej mierze przez niego swobodnie kształtowana. Przeciwnie jest z rękojmią, która jest ściśle regulowana przepisami Kodeksu cywilnego. Zaś odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy to opcja, która jest używana zasadniczo, gdy nie przysługują prawa ani z rękojmi ani z gwarancji. Jako najrzadziej stosowana, zostanie omówiona w osobnym artykule.

27 marca 2023

Jak sprzedać swoje dzieło sztuki w domu aukcyjnym?

Jak sprzedać swoje dzieło sztuki w domu aukcyjnym?

Popularność rynku sztuki rośnie w Polsce z roku na rok, co otwiera artystom duże możliwości dla sprzedaży własnej sztuki. Wszak, na aukcjach nie licytuje się wyłącznie rekordów cen. Aukcje sztuki to również miejsce, w którym sprzedaje się sztuka początkujących artystów, jak i tych mniej popularnych.

 

sprzedaż sztuki
Jak sprzedać swoje dzieło sztuki w domu aukcyjnym

Umowa komisu na dzieło sztuki

Aukcje sztuki są z reguły organizowane przez domy aukcyjne. Od strony prawnej co do zasady wygląda to tak, że artysta (ewentualnie właściciel dzieła sztuki) wstawia do domu aukcyjnego swoje dzieło w komis. Pomiędzy artystą a domem aukcyjnym zostaje zawarta umowa komisu. Więc może zabrzmi to trywialnie, ale sprzedaż własnego dzieła sztuki nie różni się od sprzedaży samochodu w autokomisie albo innych rzeczy w lombardzie. Oczywiście mowa o stronie prawnej. 

Przeczytaj również VAT dla artysty - jaka stawka?

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, który reguluje umowę komisu, przez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant, czyli dom aukcyjny) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta, czyli artysty), lecz w imieniu własnym.

24 stycznia 2023

Reklamacja towaru między przedsiębiorcami od 2023 roku

Reklamacja towaru między przedsiębiorcami od 2023 roku

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązują zmienione zasady reklamacji towarów w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami. Wobec tego reklamacja towaru kupionego na firmę powinna zostać przeprowadzona według nowych przepisów. Zasady reklamacji będą się różniły w zależności do tego, czy przedsiębiorca może mieć status konsumenta czy też nie. 
 
reklamacja towaru na firmę
Reklamacja towaru między przedsiębiorcami od 2023 roku

Kiedy przedsiębiorca ma status konsumenta

Przedsiębiorca w określonych przepisami sytuacjach może być traktowany jak konsument.  A mianowicie, wybrane przepisy dotyczące konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 

4 stycznia 2023

Reklamacja towaru przez konsumenta od 2023 roku

Reklamacja towaru przez konsumenta od 2023 roku

Z początkiem 2023 roku weszły w życie nowe przepisy, które na nowo uregulowały zasady reklamacji towarów przez konsumentów oraz przedsiębiorców na prawach konsumenta. W artykule przyjrzymy się dokładnie, jakie aktualnie prawa mają te podmioty w przypadku ujawnienia się wad zakupionych towarów. Nowe zasady stosuje się do umów zobowiązujących przedsiębiorcę do przeniesienia własności towaru na konsumenta, np. umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będące towarem. Tym samym, nowych przepisów nie stosujemy do nieruchomości, tutaj obowiązują dotychczasowe przepisy, które omówiłem w tym artykule.
 
reklamacje towarów 2023
Reklamacja towaru przez konsumenta od 2023 roku