28 lutego 2024

Camgirl a podatek od darowizn

Camgirl a podatek od darowizn

W działalności camgirl darowizny są dość powszechne, choć zapewne mało kto je tak nazywa. Częściej są to tipy, donaty, tokeny, żetony. Jednakże bez względu na nazwę należy mieć świadomość, że w świecie podatków zasadniczo nie ma nic za darmo. Tak więc również tego rodzaju wpłaty mogą powodować obowiązek podatkowy.

camgirl podatki


Darowizna dla camgirl

Zgodnie z przepisem art. 888 § 1 ustawy – Kodeks cywilny, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Jeżeli zatem camgirl otrzymuje wpłaty, które nie są powiązane z jakimkolwiek świadczeniem po jej stronie, a więc są bezinteresowne, są wyrazem uznania, sympatii, to stanowią one darowizny. 

23 lutego 2024

Reklamacja towaru z demontażem

Reklamacja towaru z demontażem

Reklamacja towaru, np. maszyny, która została zamontowana wiąże się z koniecznością demontażu, a niekiedy również ponownego zamontowania. Generuje to znaczne niedogodności po stronie kupującego, jak również stracony czas, koszty oraz możliwość zarobku. Przepisy dość dokładnie regulują kwestie związane z reklamacją zamontowanego towaru, więc ich znajomość powinna ułatwić dochodzenie roszczeń.
 
reklamacja z demontażem


Obowiązek zdemontowania wadliwej rzeczy

 
Dla wyjaśnienia przepisów przyjmijmy przykład, w którym przedsiębiorca Jan kupuje od spółki Alfa sp. z o.o. podajnik do pakowania gotowych wyrobów do opakowań zbiorczych (kartonów). Jan odbiera podajnik od Alfy, montuje go w swoim zakładzie na linii produkcyjnej. Po pewnym czasie podajnik ulega awarii, a Jan zgłasza reklamację do spółki Alfa. W tym momencie z mocy prawa zaczynają działać przepisy, które wiążą obie strony.