20 lipca 2016

Ile trwa rękojmia, a ile gwarancja?

Ile trwa rękojmia, a ile gwarancja?


Chociaż ostatnie gruntowne zmiany przepisów w zakresie rękojmi za wady oraz odpowiedzialności z tytułu gwarancji za rzeczy sprzedane miały miejsce dość dawno, to wciąż sprzedawcy, jak i kupujący mają wątpliwości co do okresu ich trwania. Wyjaśnienie tych kwestii jest bardzo istotne, ponieważ Kodeks cywilny przewiduje kilka terminów, w zależności od różnych sytuacji. Sprzedawca, jak i kupujący powinni znać terminy dla dochodzenia roszczeń z rękojmi i gwarancji, ponieważ właściwe stosowanie terminów ma kluczowe znaczenie dla powodzenia rozpatrywanych reklamacji.

Jeśli chcesz być z prawem na bieżąco, polub Sprawnie.com na Facebook'u.

Okres trwania gwarancji
Ile trwa rękojmia, a ile gwarancja?

Okres trwania rękojmi

W większości przypadków rękojmia obowiązuje sprzedawcę przez okres 2 lat od dnia wydania rzeczy kupującemu - to jest zasada, od której są wyjątki. Jednym z takich wyjątków są nieruchomości, co do których okres rękojmi jest wydłużony do lat 5. Istotnym jest, że w przypadku konsumentów, okresów tych nie można skracać, można je natomiast wydłużyć. Chociaż, jeżeli konsument nabywa używaną rzecz ruchomą, okres rękojmi może zostać skrócony do jednego roku (nie mniej). Jest to kolejny wyłom od zasady 2 lat rękojmi. W przypadku zaś sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami, terminy rękojmi mogą zostać wydłużone, skrócone, a nawet można rękojmię wyłączyć - tutaj obowiązuje dowolność. 


W sytuacji, gdy sprzedana rzecz ma zostać przesłana kupującemu, za dzień wydania uważa się dzień, w którym sprzedawca powierzył tę rzecz przewoźnikowi w celu jej dostarczenia do kupującego. Od tego dnia należy liczyć termin trwania rękojmi. 

Przedawnienie roszczenia z rękojmi

Roszczenie kupującego o naprawę lub wymianę rzeczy na wolną od wad przedawnia się z upływem jednego roku od dnia stwierdzenia wady. W tym okresie kupujący musi przedstawić sprzedawcy swoje roszczenie, przy czym, kupujący przedsiębiorca musi dodatkowo niezwłocznie po wykryciu wady powiadomić o niej sprzedawcę. W przeciwnym razie straci swoje uprawnienie. W tym samym terminie (jednego roku) kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny. Jeżeli kupujący wcześniej żądał naprawy albo wymiany, to termin jednego roku na złożenie oświadczenia zaczyna swój bieg dopiero z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady. Problem w tym, że ustawodawca nie nałożył na sprzedawców takiego terminu, stwierdzając, że powinno to być dokonane w rozsądnym czasie. Wobec tego, kupujący powinien na wypadek opóźnienia sprzedawcy, wyznaczyć mu stosowny termin, po upływie którego rozpocznie bieg termin na złożenie oświadczenia.


Jest jeszcze jeden wyjątek, który ma miejsce, gdy sprzedawca lub producent określi termin przydatności rzeczy do użycia na okres dłuższy niż dwa lata. Wówczas, rękojmia trwa przez cały okres przydatności rzeczy do użycia.

Więcej praktycznych porad dla przedsiębiorców dotyczących reklamowania na podstawie rękojmi znajdziesz tutaj.

Okres trwania gwarancji

W przypadku gwarancji, kluczowe są postanowienia zawarte w oświadczeniu gwarancyjnym. Gwarant ma dużą swobodę w kształtowaniu swojej odpowiedzialności. Może on przewidzieć okresy kilku miesięczne, a nawet wieloletnie. Może również dywersyfikować okresy na różne elementy rzeczy. Może nawet przyjąć jakiś punkt odniesienia dla trwania gwarancji - np. w przypadku samochodów przebieg 100.000 kilometrów. Dopiero, jeżeli w oświadczeniu nie został wskazany okres obowiązywania gwarancji, Kodeks cywilny zakłada, że trwa ona 2 lata od dnia wydania rzeczy


Jeżeli gwarant wymieni reklamowaną rzecz na wolną od wad albo dokona istotnych napraw, to okres gwarancji zaczyna bieg na nowo od chwili dostarczenia nowej rzeczy albo zwrócenia rzeczy naprawionej. Natomiast, jeśli gwarant wymienił tylko część reklamowanej rzeczy, to okres gwarancji zaczyna biec na nowo co do tej części, a w stosunku do reszty biegnie jak dotychczas. W innych wypadkach, np. gdy naprawa nie miała charakteru istotnego, okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas, w ciągu którego kupujący nie mógł z rzeczy korzystać w skutek istnienia wady.

Gwarancja a rękojmia

Gdy kupujący składa reklamację na podstawie gwarancji, to nie pozbywa się tym samym uprawnień z rękojmi. Wręcz przeciwnie, bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Natomiast termin wznawia swój bieg od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie. 
 
 
wezwanie reklamacyjne
Wzór wezwania reklamacyjnego

Jeżeli chcesz skorzystać z przygotowanego przeze mnie wzoru wezwania reklamacyjnego w sprawie rękojmi lub w sprawie gwarancji, możesz je nabyć w kwocie 120 zł. Wezwania zawierają żądanie reklamacji możliwe do wyboru przez kupującego, określenie terminu spełnienia żądania oraz rygor skierowania sprawy na drogę sądową i egzekucyjną. Wezwania są uzasadnione odpowiednimi przepisami oraz wyrokami sądowymi, które tłumaczą odpowiedzialność sprzedawcy lub gwaranta. Pisma są edytowalne, więc mogą posłużyć wielu sprawom. 

Poniższa grafika przedstawia okres trwania rękojmi i okres gwarancji:

Grafika przedstawia okres trwania rękojmi i okres trwania gwarancji

Jeżeli potrzebujesz pomocy - skontaktuj się ze mną i opisz swój problem, e-mail: p.terpilowski@ptkrp.pl, tel.: 668 199 698. Więcej o mnie przeczytasz w zakładce Kontakt do mnie.  

8 komentarzy:

 1. Rękojmia i gwarancja to odrębne instytucje. Niestety ludzie często mylą, używają zamiennie tych pojęć. Przykładowo gwarancja usunięcia wad i usterek, która jest podpisywana między wykonawcą a zleceniodawcą (deweloperem) już w SIWZ, przy projekcie, jako wadium nie funkcjonuje na tych samych zasadach, co rękojmia dla kupującego.

  OdpowiedzUsuń
 2. Witam serdecznie.Mam pytanie.Zakupiłem synowi laptopa który po upływie gwarancji (2 lata )upłynęło 14 dni i się sprzęt zepsuł.Czy mam jeszcze jakieś szanse na rękojmię z tego tytułu ?Proszę o odpowiedź co mogę zrobić po upływie 2 lat...Z góry dziękuję

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Udać się do serwisu i naprawić na własny koszt.
   Po upływie 2 lat gwarant i producent są zwolnieni z rękojmi (12 miesięcy od zakupu) i gwarancji (jeśli ta była 2 letnia) i nie mają już żadnych obowiązków serwisowych wobec Państwa zakupu.

   Usuń
 3. Witam Serdeczenie. Mam problem i bardzo proszę o pomoc. 8 miesięcy temu zakupiłem synowi buty piłkarskie r 33 w promocyjnej cenie. Przesyłka przyszła, buty odłożyłem na półkę bo były troche za duże - tydzień temu rozpakowałem buty bo syn do nich dorósł i okazało się ze jeden but ma r 33 a drugi 34 (nie przyszło mi do głowy żeby sprawdzić oba buty pod względem identyczności rozmiaru pop rozpakowaniu). Na moja prośbę o wymianę na właściwy rozmiar (dodam ze buty są dalej nowe) sprzedający odpisał że miałem na to 30 dni a mineło juz 8 miesięcy. Czy za niewłaściwe zapakowanie butów pod względem rozmiaru mogę dochodzic swoich praw na drodze rękojmi, gwarancji czy może wogóle nic się nie da zrobić?
  Z góry dziękuje za odpiwiedź.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Rękojmia trwa dwa lata, a gwarancja przez okres udzielony przez gwaranta. W Pana sytuacji, jak najbardziej może Pan dochodzić wymiany towaru na zgodny z umową na podstawie rękojmi za wady.

   Usuń
 4. Kupiłem zmywarkę dwa lata temu psuła się 3 razy niestety gwarancja skończyła się w marcu czy mogę rządach od nich naprawy albo wymianę na nowa

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam, jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.

   Usuń
 5. Jakie aktualnie prawa do rękojmi ma spółka z o.o.?

  OdpowiedzUsuń

Jeżeli chcesz o coś spytać lub podzielić się swoimi uwagami - pisz śmiało!