6 listopada 2023

Reklamacja towaru kupionego na firmę

Reklamacja towaru kupionego na firmę

Przedsiębiorcy, którzy nabywają towary do celów swojej działalności gospodarczej nierzadko mierzą się z problemem reklamacji wadliwego towaru. W zależności od charakteru prowadzonej działalności gospodarczej oraz formy, przedsiębiorcy mogą przysługiwać różne prawa. Skuteczne zgłoszenie reklamacji to szybsza realizacja roszczenia oraz minimalizacja kosztów wywołanych przez wadliwy towar. 

reklamacja towaru
Reklamacja towaru kupionego na firmę


Jak zareklamować towar kupiony na firmę

Towar kupiony na firmę może być zareklamowany na podstawie:
  • rękojmi za wady (art. 556 Kodeksu cywilnego),
  • gwarancji (art. 577 Kodeksu cywilnego),
  • nienależytego wykonania umowy (art. 471 Kodeksu cywilnego).

Każda z podstaw reklamacji ma swoje wady i zalety, aczkolwiek reklamacja na podstawie rękojmi jest w mojej ocenie najbardziej skuteczna i najlepiej chroni interesy kupującego. Gwarancja ma to do siebie, że jest udzielana przez gwaranta i może być w dużej mierze przez niego swobodnie kształtowana. Przeciwnie jest z rękojmią, która jest ściśle regulowana przepisami Kodeksu cywilnego. Zaś odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy to opcja, która jest używana zasadniczo, gdy nie przysługują prawa ani z rękojmi ani z gwarancji. Jako najrzadziej stosowana, zostanie omówiona w osobnym artykule.