29 listopada 2022

VAT dla artysty - jaka stawka

VAT dla artysty - jaka stawka

Artysta, który zdecyduje się założyć działalność gospodarczą (a na marginesie wcale nie jest to konieczne do prowadzenia zarobkowej działalności artystycznej) i zdecyduje się lub będzie zobowiązany do zostania podatnikiem VAT, musi jeszcze ustalić prawidłową stawkę podatku VAT dla świadczonych przez siebie usług lub sprzedawanych towarów. A nie jest to takie proste, ponieważ zasadniczo działalność artystyczna może podlegać pod zwolnienie z podatku, ale może być objęta stawką 8% czy 23%. W artykule zebrałem kilka przykładów różnych rodzajów działalności artystycznej. Przykłady pochodzą z moich wpisów na Linkedin i Facebook, gdzie możesz mnie śledzić. Dzielę się tam wiedzą przydatną artystom i przedsiębiorcom. 

vat dla artysty
VAT dla artysty - jaka stawka

Stawka VAT dla grafika/ilustratora

Usługi grafików i ilustratorów mogą być objęte stawką 8% VAT. Będzie tak, jeśli grafik/ilustrator przenosi prawa autorskie na klienta lub udziela mu licencji, w zamian za honorarium.

Pewne towary i usługi korzystają z preferencyjnej stawki VAT w wysokości 8%. Zostały one wymienione w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług. W tym załączniku pod pozycją nr 63 wskazano, bez względu na symbol PKWiU "Usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania.
 
 
 
Jak wynika z ww. opisu, grafik/ilustrator mogą zastosować stawkę 8%, jeżeli:
  • mają status twórcy w rozumieniu prawa autorskiego,
  • w wyniku realizacji usługi tworzą utwór w rozumieniu prawa autorskiego,
  • otrzymują honorarium (nie ma vatowskiej definicji "honorarium", chodzi po prostu o wynagrodzenie artysty),
  • przenoszą lub licencjonują prawa autorskie do stworzonego utworu (grafiki/ilustracji itp.).
Żeby bezpiecznie skorzystać z obniżonej stawki VAT warto zawrzeć dobrze napisaną umowę. Powinno w niej zostać wskazane, że grafik/ilustrator działa jako twórca a przedmiotem umowy jest stworzenie utworu w rozumieniu prawa autorskiego. Zaś sam utwór musi wykazywać łącznie trzy cechy:
1) stanowić przejaw działalności człowieka (twórcy);
2) stanowić przejaw działalności twórczej;
3) mieć indywidualny charakter.

W ramach umowy musi dojść do przejścia majątkowych praw autorskich z grafika/ilustratora na usługobiorcę, ewentualnie może zostać mu udzielona licencja.

Stawka VAT dla tancerza

Usługi tancerza polegające na udziale w spektaklu teatralnym mogą być opodatkowane stawką 8% albo 23%. Od czego to zależy? W dużej mierze od rodzaju zawartej umowy.

Pewien tancerz zwrócił się do fiskusa o wskazanie, jaką stawkę VAT powinien stosować dla takiej sytuacji:
*tancerz prowadzi JDG,
*bierze udział w spektaklu teatralnym za wynagrodzeniem,
*uczy się choreografii, a następnie wykonuje ją na scenie w ramach spektaklu z innymi tancerzami,
*za swoją usługę wystawia fakturę,
*nie zawiera umowy pisemnej, po prostu akceptuje ofertę i tańczy.
 
 
W takim układzie fiskus uznał, że tancerz powinien zastosować stawkę 23%. A czemu nie 8%? Ano temu, że stawką 8% są objęte usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania. A zgodnie z tą ustawą, żeby przekazać lub udzielić licencję do praw artystycznego wykonania (np. tańca) konieczne jest zawarcie umowy w formie pisemnej - i to pod rygorem nieważności. Przy czym udzielenie licencji może mieć miejsce również w innej formie niż pisemna, bo nawet ustnie. W formie innej niż pisemna (np. ustnie) może być udzielona licencja niewyłączna, co wszak również może być podstawą do zastosowana niższej stawki VAT dla tancerza.

Zatem, jeżeli tancerz nie zawiera umowy przenoszącej prawa ani nie udziela licencji, to nie mieści się w ramach preferencyjnej stawki VAT. Jak widać, drobna zmiana sposobu zawierania umów pozwala na obniżenie stawki VAT o 15 pp. I te pieniądze mogą zostać w kieszeni tancerza.

Erotyczne kamerki a VAT

Czy erotyczne pokazy przed kamerkami internetowymi korzystają ze zwolnienia z VAT? Według fiskusa nie są to usługi kulturalne, więc nie korzystają ze zwolnienia.

Pewna podatniczka wystawia w czasie rzeczywistym autorskie pokazy i spektakle o tematyce erotycznej. Są one bardzo indywidualne i cechuje je oryginalność dzieła. Podatniczka jest jedynym twórcą i odtwórcą swoich usług. Przygotowuje pokazy i spektakle według własnego scenariusza, we własnym zakresie i według własnych ustaleń tworzy scenografię i choreografię. Jest więc zarówno twórcą, aktorem jak i reżyserem, scenarzystą i choreografem. 
 
 
Podatniczka uważa, że działając jako twórca w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wykonuje usługi kulturalne. Natomiast usługi kulturalne świadczone przez indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów - podlegają zwolnieniu z VAT.

Co ciekawe, fiskus zgodził się z podatniczką, że jest artystą, twórcą a jej erotyczne spektakle są utworem w rozumieniu prawa autorskiego. Jednakże nie zgodził się, aby takie spektakle mieściły się w pojęciu "kultury" przez co nie są usługą kulturalną. Kultura powinna być rozumiana jako dziedzictwo narodowe. Zaś zdaniem fiskusa "celem pokazu erotycznego jest zasadniczo wywołanie pobudzenia seksualnego, a nie dostęp do kultury i dziedzictwa narodowego. Trudno też uznać, że pokazy takie odbywają się w interesie publicznym, aby zasadne było obniżenie kosztów dostępu do takiej usługi poprzez jej zwolnienie od podatku VAT".

Także usługi takie podlegają zasadniczo stawce 23%. Ewentualnie można by się zastanawiać nad zastosowaniem stawki 8%, gdyby doszło do przekazania lub udzielenia licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, o czym pisałem powyżej.
 
Jeżeli potrzebujesz pomocy w podatkach w działalności artystycznej, skontaktuj się ze mną i opisz swój problem, e-mail: p.terpilowski@ptkrp.pl. Więcej o mnie przeczytasz w zakładce Kontakt.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Jeżeli chcesz o coś spytać lub podzielić się swoimi uwagami - pisz śmiało!