30 stycznia 2024

Czy camgirl powinna zarejestrować firmę

Czy camgirl powinna zarejestrować firmę

Działalność camgirl to nierzadko główne, a nawet jedyne źródło zarobku. Częstokroć taka działalność jest mocno zorganizowana i zorientowana na maksymalizację zysków. Poza samymi pokazami camgirl może sprzedawać również produkty cyfrowe (np. zdjęcia, filmy), czy nawet różnego rodzaju towary. Na pewnym etapie działalności camgirl należy odpowiedzieć sobie na pytanie - czy powinnam założyć firmę, żeby działać w pełni legalnie? W artykule znajdziesz odpowiedź, kiedy na pytanie odpowiedzieć sobie twierdząco. 

camgirl firma

Działalność gospodarcza camgirl

Działalność gospodarcza (czyli prowadzenie firmy) jest w rożny sposób definiowana, w zależności od kontekstu, który jest poruszany. Są rożne definicje na gruncie Prawa przedsiębiorców, ustaw podatkowych i jeszcze wielu innych aktów prawnych. Niemniej, wszystkie te definicje mają kilka cech wspólnych. Na tapet weźmiemy definicje z ustawy - Prawo przedsiębiorców oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (czyli tzw. podatku PIT), a także ustawy o podatku od towarów i usług (czyli tzw. podatku VAT). Z tymi definicjami prędzej czy później spotka się każda osoba, która zajmuje się sprzedażą towarów lub usług, a więc również i camgril. 
 

Działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Tak stanowi przepis art. 3 ustawy - Prawo przedsiębiorców, czyli głównego aktu prawnego regulującego prowadzenie firmy w Polsce. Dalej, art. 4 ust. 1 tego aktu stanowi, że przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.

 Zatem na gruncie powyższej ustawy, camgirl będzie uważana za przedsiębiorcę, jeśli jej działalność:

  • jest zorganizowana - przykładowo camgirl posiada ofertę usług i towarów, prowadzi media społecznościowe, prowadzi kontakt z klientami, korzysta z platform streamingowych, ma sklep internetowy, ma pewne schematy działalności (np. stałe pory). Zorganizowanie może mieć różny charakter, w każdym razie jest przeciwieństwem amatorskiego, nieregularnego działania;
  • jest zarobkowa - czyli po prostu działalność jest nastawiona na zysk, nawet jeśli ten zysk jest nieduży lub w ogóle go nie ma. Chodzi o sam fakt zarobkowego celu;
  • jest wykonywana we własnym imieniu - czyli nie na czyjąś rzecz, ale na własne konto. Nawet jeśli, camgirl działa pod pseudonimem, anonimowo itd.;
  • jest wykonywana w sposób ciągły - czyli regularnie, przeciwieństwem jest działalność okazjonalna, sporadyczna.
 
Jeżeli wszystkie powyższe cechy są spełnione, to oznacza, że działalność ma charakter działalności gospodarczej a camgirl jest przedsiębiorcą. A to wiąże się z koniecznością zarejestrowania działalności gospodarczej (o ile nie korzysta się z tzw. działalności nieewidencjonowanej). Co istotne, ZUS odwołuje się do powyższej definicji. Tak więc, jeśli camgirl spełnia ww. definicję, to na gruncie ZUS jest traktowana jak przedsiębiorca.

Działalność gospodarcza camgirl w ujęciu podatkowym

Jeżeli działalność camgirl spełnia cechy działalności gospodarczej w rozumieniu Prawa przedsiębiorców, to najpewniej będzie spełniała również cechy działalności gospodarczej w rozumieniu ustaw podatkowych.
 
Przeczytaj również Umowa sprzedaży dla artysty

Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez działalność gospodarczą rozumie się działalność zarobkową:

   a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

   b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

   c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły (art. 5a pkt 6 ww. ustawy).

Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ww. ustawy).

Jak widać, w obu tych definicjach przewija się cecha zarobkowego i ciągłego charakteru. Czyli mówiąc ogólnie, jeśli camgirl działa zawodowo, profesjonalnie, to najpewniej oznacza, że prowadzi działalność gospodarczą. A to oznacza, że swoje zarobki powinna opodatkować jak przedsiębiorca. Temat opodatkowania działalności gospodarczej to szerokie zagadnienie na inny wątek. Możliwe są różne formy opodatkowania, a każda ma swoje wady i zalety, więc wybór odpowiedniej formy musi być poprzedzony analizą konkretnej działalności. 

Na marginesie zaznaczę, że działalność camgirl nie jest traktowana jak prostytucja, więc podlega opodatkowaniu. 

Jeżeli potrzebujesz pomocy w ramach prowadzonej działalności, skontaktuj się ze mną i opisz swój problem: p.terpilowski@ptkrp.pl. Więcej o mnie przeczytasz w zakładce Kontakt.

 
 

1 komentarz:

  1. A jak to jest z działalnością wykonywaną osobiście? Czy jeśli camgirl nie spełnia przesłanek działalności gospodarczej to może rozliczać się na podstawie art. 13 ustawy PIT, na zasadzie działalności artystycznej wykonywanej osobiście?

    OdpowiedzUsuń

Jeżeli chcesz o coś spytać lub podzielić się swoimi uwagami - pisz śmiało!