6 września 2018

Czym jest prawda w postępowaniu administracyjnym?

Czym jest prawda w postępowaniu administracyjnym?


Postępowania prowadzone przez organy administracyjne są zwyczajnie niezrozumiałe dla przeciętnego człowieka. Zresztą, zrozumienie zasad postępowania administracyjnego jest trudne dla wielu prawników. To co dzieje się w gabinetach urzędników przypomina bardziej stosowanie czarnej magii, niż przepisów, a ma na to wpływ mnogość i stopień skomplikowania regulacji rządzących prawem administracyjnym, formalizm, a także sposób komunikowania się z obywatelami. Niemniej, postępowaniem administracyjnym rządzą zasady ogólne postępowania, które są swego rodzaju drogowskazem dla podmiotów tego postępowania. Wśród zasad funkcjonuje zasada prawdy obiektywnej, która jest jedną z kluczowych, gdyż dotyczy procesu wyjaśniania spraw, który prowadzi do podjęcia decyzji.

Prawda obiektywna w postępowaniu administracyjnym

Zasada prawdy obiektywnej została zawarta przepisie art. 7 k.p.a., który stanowi:
W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.
Zgodnie z tą zasadą, to na organie administracji w toku postępowania wyjaśniającego spoczywa powinność podjęcia wszelkich kroków niezbędnych do prawidłowego ustalenia podstawy faktycznej rozstrzygnięcia. Mówiąc wprost, organ ma za zadanie ustalić, co się tak naprawdę wydarzyło - dojść do prawdy. Jest to warunek niezbędny prawidłowego, a więc zgodnego z istniejącym stanem faktycznym i obowiązującymi przepisami prawa, rozstrzygnięcia sprawy. Z tej zasady wypływają dla organu dwa obowiązki. Po pierwsze - powinien określić, jakie dowody są mu niezbędne dla ustalenia stanu faktycznego. Po drugie - ma obowiązek przeprowadzić dowody (również te wskazane przez strony postępowania).


Z omawianej zasady wynikają również bardzo istotne konsekwencje dla strony postępowania, a więc petenta urzędu (obywatela). Jeżeli to strona wywodzi dla siebie z określonego faktu (zdarzenia) skutki prawne, to na niej będzie spoczywał ciężar przeprowadzenia dowodu. Czyli, jeśli twierdzę, że było XYZ i z tego przysługują mi prawa do ABC, to powinienem przedstawić na to określone dowody. Następnie organ te dowody oceni. Jednakże, organ nie będzie szukał dowodów za mnie, ponieważ to leży wyłącznie w moim interesie. 


Organ administracyjny powinien mieć na względzie interes społeczny i słuszny interes obywatela. Co do zasady, te interesy są równorzędne, nie kolidują ze sobą. Jednakże, czasami może dojść do konfliktu interesów. Kierując się interesem społecznym, organ ma obowiązek wskazać, o jaki ogólny interes chodzi i udowodnić, że jest on tak ważny i znaczący, że bezwzględnie wymaga ograniczenia uprawnień indywidualnych obywatela. Natomiast organ będzie się kierował zawsze interesem obywatela, jeżeli nie stoi temu na przeszkodzie interes społeczny ani nie przekracza to możliwości organu administracji wynikających z przyznanych mu uprawnień i środków prawnych.


Organ w uzasadnieniu swojej decyzji powinien ustosunkować się do każdego ze zgromadzonych w sprawie dowodów w taki sposób, aby uwzględnić wszystkie powiązania między nimi i uzyskać jednoznaczność ustaleń faktycznych oraz prawnych. Powinien przedstawić swój sposób rozumowania co do oceny dowodów oraz wnioski, jakie wyciągnął - którym dowodom dał wiarę i jakie konsekwencje z tego wynikły.

Jeżeli potrzebujesz pomocy - skontaktuj się ze mną i opisz swój problem. Kontakt do mnie.
Przeczytaj również:

7 komentarzy:

 1. Świetny wpis, dzięki! Chętnie będę tu wracać, ponieważ chciałabym się doedukować w interesujących mnie kwestiach prawnych. Prawne zagadnienia dotyczące moich nieruchomości powierzam zaufanej kancelarii - www, dzięki czemu zawsze mam pewność, że wszystko zostanie dopilnowane, ale chciałabym sama dysponować większą wiedzą :)

  OdpowiedzUsuń
 2. bardzo wyczerpujące informacje dzieki wielkie :)

  OdpowiedzUsuń
 3. sposób działa lepiej niż mysłałam polecam gorąco !

  OdpowiedzUsuń
 4. Bardzo dobry artykuł, warto go przeczytać. Aczkolwiek, w postępowaniu przed urzędami lub Sądem, też trzeba mówić prawdę, bo prędzej czy później kłamstwo wyjdzie na jaw. A problemów ze składaniem fałszywych zeznań czy wyjaśnień, każdy chciałby uniknąć.

  OdpowiedzUsuń
 5. Ja się już od dawna borykam z takim problemem, że serwis próbuje wyłudzić ode mnie pieniądze, które nie ja powinnam płacić tylko ubezpieczalnia... wymieniamy listy już z rok, chyba oddam po prostu sprawę do mojego prawnika (https://goo.gl/maps/jeAyHCAtCUk) i będę miała święty spokój... może to coś przyspieszy sprawę

  OdpowiedzUsuń
 6. Super, że przekładasz język prawniczy na taki, który jest przystępny dla ludzi nieznających tej tematyki. Dzięki temu mogą dowiedzieć się czegoś nowego na temat zagadnień prawniczych. Moim zdaniem - świetna robota. :)

  OdpowiedzUsuń
 7. Niezależnie czy mamy do czynienia z post administracyjnym czy każdym innym. Prawda to jest wydarzeni, które jest udowodnione i potwierdzone przez świadków. Ewentualnie na podstawie dokumentów urzędowych.

  OdpowiedzUsuń

Jeżeli chcesz o coś spytać lub podzielić się swoimi uwagami - pisz śmiało!