22 listopada 2020

Artysta a zryczałtowany podatek dochodowy

Artysta a zryczałtowany podatek dochodowy

Artyści również płacą podatki. W związku z tym, będąc artystą warto zastanowić się nad tym, jaką formę opodatkowania wybrać. Formy opodatkowania są różne i mają swoje specyficzne cechy. W tym artykule zostanie omówione opodatkowanie artystów zryczałtowanym podatkiem dochodowym, czyli tzw. ryczałtem. Chociaż ryczałt jest korzystny podatkowo i prosty w obsłudze, to jednak nie może być stosowany przez wszystkich artystów. Co istotne, z tej formy opodatkowania mogą korzystać jedynie przedsiębiorcy. Tak więc, artysta który chciałby korzystać z ryczałtu, wpierw powinien zarejestrować działalność gospodarczą – mówiąc wprost, musi założyć firmę.

Art


W ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych podstawę opodatkowania stanowi osiągnięty przychód po uwzględnieniu przysługujących odliczeń. Dlatego ryczałt jest korzystny dla artystów, którzy nie ponoszą znacznych kosztów związanych z prowadzeniem działalności. Wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oznacza, że nie jest możliwe uwzględnianie ponoszonych kosztów w rozliczeniach podatkowych. Tak więc koszty wynajęcia lokalu, warsztatu, pracowni oraz zakupu materiałów, przyborów, narzędzi, reklamy, czy nawet samochodu nie będą rozliczane podatkowo. Stosowanie ryczałtu jest możliwe dla artystów, którzy uzyskali przychody z działalności w wysokości nieprzekraczającej 250.000 euro. Ryczałt jest bardzo uproszczoną formą opodatkowania - proste zasady i dokumentacja, lecz przez to nie jest adekwatny do każdego rodzaju działalności artystycznej.

Ryczałt nie dla każdego artysty

Stosowanie opodatkowania ryczałtem nie jest jednak możliwe dla wszystkich rodzajów sprzedawanych towarów i świadczonych usług. W szczególności, w myśl przepisu art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do tej ustawy. Załącznik ten zawiera pod pozycją nr 54 symbol PKWiU „dział 90 Usługi kulturalne i rozrywkowe”. W dziale 90 PKWiU znajdują się natomiast między innymi „Usługi w zakresie artystycznej i literackiej działalności twórczej” (PKWiU 90.03.1), „Oryginały prac autorów, kompozytorów i pozostałych artystów, z wyłączeniem artystów wykonawców, malarzy, grafików i rzeźbiarzy” (PKWiU 90.03.12), czy „Oryginały prac malarzy, grafików i rzeźbiarzy” (PKWiU 90.03.12).

W związku z powyższym, nie jest możliwe stosowanie zryczałtowanego podatku od przychodów dla każdej działalności artystycznej. Potwierdza to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji podatkowej z 24 lipca 2019 r., znak 0113-KDIPT2-1.4011.261.2019.2.KU, który analizował możliwość zastosowania ryczałtu przez artystę-malarza, który w ramach działalności gospodarczej (PKD 90.03.Z - Artystyczna i literacka działalność twórcza) maluje obrazy i sprzedaje je na aukcjach samodzielnie lub odsprzedaje do galerii sztuki. Organ podatkowy stwierdził, że „skoro świadczone przez Wnioskodawcę w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej usługi (malowanie i sprzedaż obrazów) sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 90.03.13.0 zostały wyłączone przez ustawodawcę z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (pozycja 54 załącznika nr 2), to Wnioskodawca nie może w 2020 r. opodatkować przychodów uzyskiwanych z tytułu świadczonych przez Niego usług w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Przychody uzyskane z pozarolniczej działalności gospodarczej Wnioskodawca winien opodatkować na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub w formie podatku liniowego.”.

 

Podatek ryczałtowy dla artysty wytwórcy

Opodatkowanie ryczałtem jest natomiast możliwe dla przychodów z działalności wytwórczej, dla których stawka opodatkowania wynosi 5,5%. Działalność wytwórcza to działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez artystę. Jak wskazuje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji podatkowej z 23 maja 2017 r., znak 2461-IBPB-1-1.4511.77.2017.2.WRZ, „ustawa [o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – przyp. mój] nie definiuje pojęcia "wytwarzania", dlatego też zgodnie z definicją słownikową należy przyjąć, że "wytwarzać" to "produkować" coś tworząc, wydzielać coś, powodować powstanie czegoś (słownik języka polskiego PWN wydany 2002 r.).”. Organ podatkowy rozpatrywał sytuację artystki, która „prowadzi działalność polegającą na ręcznej obróbce i malowaniu szkła. Kupuje np.: szklanki, świeczniki, popielniczki, butelki i maluje je w określone wzory - które są opracowane już wcześniej (jest ich autorem i twórcą) i maluje je według szablonu. Efekt końcowy to np. lampion - jako pamiątka. Wnioskodawczyni nie sprzedaje pamiątek w cenach detalicznych ale hurtowych, jako producent którego odbiorcami są firmy, a nie osoby indywidualne.”. Organ przesądził, że „działalność w zakresie produkcji pamiątek, mająca cechy powtarzalne (powielana wg szablonu w setkach) spełnia przesłanki pozwalające uznać ją za działalność wytwórczą, to przychody uzyskane z tej działalności mogą być opodatkowane 5,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Należy jednak wskazać, że w przypadku gdy zamówione przez kontrahenta pamiątki zostaną wytworzone przez Wnioskodawczynię według zamówionych przez niego cech i wzorów lub z jego materiałów, stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będzie właściwa w wysokości 8,5% uzyskanego z tego tytułu przychodu.”.

Jak zatem wynika z powyższej interpretacji podatkowej, zastosowanie zryczałtowanego podatku jest możliwe jedynie w przypadku działalności o charakterze wytwórczym, a więc wręcz produkcyjnym, masowym i powtarzalnym. Może mieć przykładowo zastosowanie do sprzedaży reprintów, reprodukcji itp. masowo powielanych utworów.

 

Wady podatku zryczałtowanego dla artysty

W przypadku wyboru ryczałtu, nie jest możliwe rozliczenie się wspólnie z małżonkiem, skorzystanie z preferencyjnego rozliczenia dla osób samotnie wychowujących dzieci, wygenerowania straty podatkowej, czy uwzględniania kosztów uzyskania przychodów w takim zakresie, jak przy skali podatkowej, lub podatku liniowym. Tak więc ryczałt nie będzie korzystny dla artysty, który ponosi wysokie koszty swojej działalności. 

Artysta będący na ryczałcie jest zobowiązany samodzielnie ustalać wielkość ryczałtu za każdy miesiąc i wpłacić go w terminie:

  • do 20. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni,
  • za grudzień przed upływem terminu na złożenie zeznania rocznego.

Możliwe jest również opłacanie podatku kwartalnie. Zeznanie roczne składa się w terminie do końca lutego następnego roku na formularzu PIT-28. W kwestiach ewidencyjnych podatnicy są obowiązani posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów, prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także prowadzić odrębnie dla każdego roku ewidencję przychodów

Jeżeli potrzebujesz pomocy w kwestii opodatkowania artystów, skontaktuje się ze mną i opisz swój problem, e-mail: p.terpilowski@ptkrp.pl. tel.: 668 199 698. Więcej o mnie przeczytasz w zakładce Kontakt.

2 komentarze:

  1. Warto w takich sytuacjach skonsultować się ze specjalistami, którzy doradzą najlepsze rozwiązanie. Może to być ryczałt, a może być też inna forma opodatkowania. Specjaliści z tego zakresu podejdą indywidualnie do sytuacji i doradzą najlepsze rozwiązanie.

    OdpowiedzUsuń
  2. Witam, czy orientuje się Pan może jak obecnie wygląda sprawa ryczałtu dla artysty-malarza z PKD 90.03.Z i jakie ewentualnie są dla niego stawki?

    OdpowiedzUsuń

Jeżeli chcesz o coś spytać lub podzielić się swoimi uwagami - pisz śmiało!