26 listopada 2019

Reklamacja samochodu w leasingu

Reklamacja samochodu w leasingu

Leasing to wśród przedsiębiorców najpopularniejszy sposób finansowania używania (a w efekcie zakupu) samochodów. Od jakiegoś czasu leasing staje się coraz popularniejszy również wśród konsumentów. Niewątpliwie, jest to wygodne rozwiązanie dla każdego, kto chciałby nabyć samochód, a nie dysponuje gotówką, lub też lubi często zmieniać samochody. Jednakże, leasing daje złudne uczucie własności samochodu. Wszak mamy go na co dzień, możemy nim jeździć w dowolne miejsca, tankujemy go itd. Musimy nawet o niego dbać i naprawiać, zwłaszcza, gdy ujawniają się wady... I tu się właśnie pojawia pytanie, jak wygląda reklamacja samochodu w leasingu, którego wszak leasingobiorca nie jest właścicielem, a jest nim (najczęściej) bank. Kto może reklamować samochód w leasingu oraz jakie są uprawnienia przy reklamacji samochodu w leasingu. Czy dla leasingu działa rękojmia i gwarancja?

reklamacja leasing samochód rękojmia
Reklamacja samochodu w leasingu

 

Rękojmia za wady samochodu w leasingu

Przy leasingu samochodu, kiedy pojawią się wady, to należy pamiętać, że za wady nie odpowiada finansujący, np. bank, który udzielił leasingu - a odpowiada zbywca samochodu, czyli np. dealer samochodowy, który sprzedał auto. Przepis art. 709[8] § 1 Kodeksu cywilnego wprost stanowi, że:
Finansujący nie odpowiada wobec korzystającego za wady rzeczy, chyba że wady te powstały na skutek okoliczności, za które finansujący ponosi odpowiedzialność. Postanowienia umowne mniej korzystne dla korzystającego są nieważne.
Odpowiedzialność finansującego jest właściwie marginalna, miałoby to miejsce przykładowo, gdyby bank po zakupie samochodu przetrzymywał go w złych warunkach do czasu wydania korzystającemu.

Przeczytaj również Reklamowanie produktów kupionych "na firmę"

Istotne dla umowy leasingu jest to, że z chwilą zawarcia przez finansującego umowy ze zbywcą z mocy ustawy przechodzą na korzystającego uprawnienia z tytułu wad rzeczy przysługujące finansującemu względem zbywcy, z wyjątkiem uprawnienia odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą. Zatem, korzystający może reklamować wszelkie wady samochodu do zbywcy, a więc przykładowo dealera samochodów. Przy czym, nie może odstąpić od umowy sprzedaży samochodu, gdyż w istocie rzeczy, to nie on jest właścicielem tego samochodu. 

Podsumowując, korzystający w przypadku wady samochodu w leasingu może złożyć reklamację do sprzedawcy samochodu i żądać na podstawie rękojmi:
 1. obniżenia ceny,
 2. usunięcia wad,
 3. wymiany samochodu na wolny od wad.
Korzystającego z leasingu obejmują te same uprawnienia co zwykłego kupującego. Zatem, w pełni zastosowanie znajdują przepisy o rękojmi - o ile nie zostały wyłączone lub ograniczone w umowie zbywcy z finansującym.  
 
Żądanie zwrotu ceny samochodu w leasingu jest możliwe, ale obwarowane kilkoma istotnymi warunkami. Korzystający może żądać odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy, jeżeli uprawnienie finansującego do odstąpienia wynika z przepisów prawa (np. rękojmia) lub umowy ze zbywcą. Tutaj istotna uwaga, bowiem może być tak, że umowa finansującego ze zbywcą przewiduje wyłączenie rękojmi. Wówczas odstąpienie jest niemożliwe na tej podstawie. Ogólnie rzecz biorąc, bez zgłoszenia żądania przez korzystającego finansujący nie może odstąpić od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy. Finansujący nie będzie również mógł odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Wynika to z przepisów o rękojmi.
 
Wobec powyższego, jeżeli przedsiębiorca lub konsument chce zwrócić wadliwy samochód w leasingu, powinien wystąpić do finansującego z żądaniem odstąpienia przez niego od umowy ze zbywcą. W razie odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy, umowa leasingu wygasa. Niesie to jednak bardzo istotne konsekwencje dla korzystającego. Albowiem, finansujący może wówczas żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i wygaśnięcia umowy leasingu oraz umowy ze zbywcą.
 
 

Samochód w leasingu a gwarancja

Gwarancja, to oświadczenie składane przez gwaranta, więc najczęściej producenta samochodu, lecz również przez sprzedawcę. Jak już wspomniałem powyżej, korzystający z samochodu w leasingu może składać reklamacje w takim zakresie, w jakim uprawnienia z tytułu wad rzeczy przysługują finansującemu względem zbywcy. Dotyczy to również gwarancji. Zatem, korzystający z samochodu w leasingu może realizować wszelkie postanowienia oświadczenia gwarancyjnego, które powinno zostać mu wydane przy zawieraniu umowy leasingu. Rzadko kiedy gwarancja przyznaje uprawnienie do zwrotu samochodu i odzyskania jego ceny. Niemniej, wszelkie naprawy gwarancyjne i roszczenia z tym związane powinny być kierowane do gwaranta z pominięciem finansującego. 


Podsumowując, reklamacja samochodu w leasingu nie odbiega od reklamacji samochodu kupionego chociażby za gotówkę. Korzystający ma praktycznie takie same uprawnienia. Konieczne jest jedynie zapoznanie się z uprawnieniami, jakie przysługują finansującemu. Jedynie odstąpienie od umowy może być problematyczne, ponieważ wiąże się z koniecznością zaangażowania finansującego, a może powodować konieczność spłaty pozostałych rat leasingowych. 

Jeżeli potrzebujesz pomocy z reklamacją samochodu w leasingu, skontaktuj się ze mną i opisz swój problem. Kontakt do mnie.

4 komentarze:

 1. Dzięki za super poradnik, mam nadzieje, że jednak mi się nie przyda

  OdpowiedzUsuń
 2. Świetny artykuł, bardzo pomocy. Jednak mam nadzieję, z nigdy nie będę musiała składać reklamacji samochodu. Człowiek kupując auto z salonu ma nadzieję, że będzie sprawne i bezpieczne przez długi czas.

  OdpowiedzUsuń
 3. Mam pytanie, a co zrobić
  w sytuacji gdy mamy samochód używany, wzięty na kolejny leasing ? Zgłaszamy np. uszkodzenie silnika i co dalej ? Ile czasu mają na naprawę? Czy jeśli naprawa trawa długo np. miesiąc to czy mogę wypowiedzieć im umowę ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzień dobry, jeśli jest Pan leasingodawcą, to ma Pan w ramach rękojmi takie same uprawnienia jak kupujący, z tym wyjątkiem, że odstąpić od umowy może tylko leasingodawca. Jeśli naprawa się bezzasadnie przeciąga, to wówczas można rozważyć wypowiedzenie umowy.

   Usuń

Jeżeli chcesz o coś spytać lub podzielić się swoimi uwagami - pisz śmiało!