13 czerwca 2019

Opodatkowanie VAT sprzedaży na Amazon

Opodatkowanie VAT sprzedaży na Amazon

Sprzedaż w Internecie to wciąż dynamicznie rosnący segment sprzedaży detalicznej, który - wydawać by się mogło - nie ma granic, ani limitów. Natomiast podjęcie współpracy z gigantem takim jak Amazon może otworzyć drzwi do wręcz nieograniczonej liczby klientów. Jak do tej pory Amazon nie zdecydował się w pełni wejść na polski rynek, niemniej działa powszechnie w Europie, gdzie jest wiodącą platformą sprzedażową. Dzięki temu, polski przedsiębiorca ma możliwość dotarcia do klientów z wielu państw na raz. Jednakże, z uwagi na specyfikę swojej działalności, sprzedaż na Amazonie podlega swoistym zasadom opodatkowania VAT. 

sprzedaż na amazonie podatek vat
Sprzedaż na Amazonie podlega opodatkowaniu

Charakter sprzedaży na Amazonie w świetle podatku VAT

Sprzedaż na Amazonie może odbywać się w kilku modelach, jednakże rozważymy ten najbardziej popularny. Mianowicie, polski przedsiębiorca przesyła towary do centrum logistycznego Amazon w Niemczech, gdzie podlegają magazynowaniu, przepakowaniu, zewidencjonowaniu itd. Co istotne, przedsiębiorca nie sprzedaje ich Amazonowi! Tylko korzysta z ich platformy i dzieli się zyskiem lub ponosi opłaty. Ale Amazon niczego od niego nie kupuje. W sytuacji, gdy klient serwisu Amazon zakupi produkt przedsiębiorcy, pracownicy Amazon odpowiednio go pakują i wysyłają bezpośrednio do klienta. Klientowi może się wydawać, że dokonał zakupu od Amazona, gdyż tak to wygląda na ich portalu, lecz de facto zakupu dokonał od polskiego przedsiębiorcy. Amazon jedynie działa w imieniu i na rzecz przedsiębiorcy, kojarząc jego produkty z klientami i dostarczając im towary. Jak to jednak wygląda od strony podatkowej?


Na gruncie podatku VAT mamy do czynienia z dwiema odrębnymi transakcjami. Pierwsza to wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, a druga to sprzedaż na terytorium Niemiec. Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej zwanej "ustawą"), przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (dalej zwaną "WDT") rozumie się wywóz towarów z terytorium naszego kraju w wykonaniu czynności opodatkowanej (tj. dostawa towarów, np. sprzedaż) na terytorium innego państwa członkowskiego UE. Jednakże, za WDT uznaje się również przemieszczenie przez podatnika, lub na jego rzecz towarów należących do jego przedsiębiorstwa z terytorium Polski na terytorium innego państwa członkowskiego, które zostały przez tego podatnika na terytorium Polski w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo sprowadzone na terytorium kraju w ramach importu towarów, jeżeli mają służyć działalności gospodarczej podatnika. Mówiąc wprost, jeżeli nasz przedsiębiorca przesłał towary do magazynu Amazona w Niemczech, po to żeby je tam sprzedać klientom Amazona, to oznacza że dokonał WDT. Taka transakcja jest zwana WDT w przemieszczeniu towarów.

Teraz dość istotna uwaga - transakcji WDT musi odpowiadać lustrzana transakcja zwana wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów (dalej zwana "WNT"). Tak się dzieje modelowo, kiedy nabywcą jest firma z np. Niemiec. Polski przedsiębiorca sprzedaje towar do Niemiec - rozpoznaje WDT, a firma niemiecka nabywa towary z Polski i rozpoznaje WNT. Ale skoro Amazon nie dokonuje nabycia towarów, to oznacza, że WNT musi rozpoznać po stronie niemieckiej polski przedsiębiorca.  

Niemieckie prawo podatkowe i stawka 0% VAT

Podtytuł brzmi rzeczywiście groźnie... jednakże podsumowując poprzednią część stwierdzamy, że przemieszczenie towarów przez polskiego przedsiębiorcę z Polski do magazynu Amazon w Niemczech stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 13 ust. 3 ustawy. W takiej konstrukcji jest bardzo istotne, żeby polski przedsiębiorca zapoznał się z niemieckim prawem podatkowym, które reguluje właśnie WNT, które ten powinien rozpoznać w Niemczech. Chociaż prawo dotyczące podatku VAT w Unii Europejskiej jest zharmonizowane i wszystkie państwa działają na podobnych zasadach, mogą pojawiać się odmienności. Co jednak bardziej istotne, w omawianym modelu sprzedaży, może (a właściwie na pewno) sprzedawca polski będzie musiał się zarejestrować w Niemczech do celów VAT i uzyskać niemiecki numer VAT-UE. 


Drugą istotną kwestią są obowiązki formalne, których należy dopełnić, albowiem od nich uzależnione jest skorzystanie ze stawki 0% podatku VAT przy przemieszczeniu towarów do Niemiec. Niewątpliwie jest spora różnica pomiędzy stawką 0% a 23%, dlatego przedsiębiorca powinien zapoznać się z treścią przepisów art. 41 i 42 ustawy o VAT, które regulują kwestię. W sporym skrócie, podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, powinien posiadać w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium Polski. Dowodami są następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów:
  1. dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju - w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi),
  2. specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku.
Ustawa przewiduje dodatkowe dokumenty w przypadku własnego wywozu (przez sprzedawcę) oraz szereg dokumentów alternatywnych, jednak brakuje miejsca w tym artykule na te kwestie. 

Opodatkowanie sprzedaży krajowej w Niemczech klientowi Amazona

Czas na drugą z transakcji. Kiedy klient Amazona nabywa towar poprzez ten portal, to w istocie rzeczy kupuje towar bezpośrednio od polskiego przedsiębiorcy. Jednakże, towar znajduje się już na terytorium Niemiec, a jego transport został rozpoznany w Niemczech jako WNT. Co istotne, taka sprzedaż nie podlega opodatkowaniu na terytorium naszego kraju, bowiem opodatkowaniu VAT podlegają wyłącznie:
  1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
  2. eksport towarów;
  3. import towarów na terytorium kraju;
  4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
  5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
Jak łatwo zauważyć, sprzedaż klientowi Amazon towarów w Niemczech nie stanowi żadnego z powyższych. Zatem, taka transakcja powinna zostać rozpoznana i opodatkowana zgodnie z niemieckim prawem w Niemczech. Także, po raz kolejny konieczna jest znajomość prawa niemieckiego, jak również rejestracja do celów podatku VAT na terytorium Niemiec. A jeżeli towar zakupi klient z innego państwa niż Niemcy, to możliwe, że wystąpi sprzedaż wysyłkowa (przynajmniej wystąpiłaby w Polsce). 
Podsumowując, sprzedaż na Amazonie daje naprawdę wielkie i szerokie perspektywy wzrostu i rozwoju. Po drugiej stronie stoją jednakże dodatkowe obowiązki, przede wszystkim w stosunku do państwa, a właściwie państw. Koniecznie jest zapewnienie zgodności zagranicznej działalności nie tylko z polskim prawem (w tym podatkowym), ale i prawem wielu obcych państw. Nie jest to niemożliwe, lecz wymaga dużo uwagi i odpowiedniego przygotowania.

Jeżeli potrzebujesz pomocy - skontaktuj się ze mną i opisz swój problem. Kontakt do mnie. 

1 komentarz:

  1. Niestety opodatkowanie nas nie minie. Zawsze możemy nieco zawyżyć cenę, aby pod odliczeniu opodatku mieć odpowiedni zysk ze sprzedaży danego produktu. Jednak zwracajmy też uwagę na ceny konkurencji, wielu świadomych klientów porównuje gdzie może dostać korzystniejszą ofertę.

    OdpowiedzUsuń

Jeżeli chcesz o coś spytać lub podzielić się swoimi uwagami - pisz śmiało!