11 kwietnia 2016

Regres z tytułu rękojmi pomiędzy sprzedawcami

Sporo czytelników bloga dopytuje się mnie, jak wygląda sytuacja prawna finalnego sprzedawcy - czyli tego, który sprzedaje konsumentowi, jeżeli konsument zwróci mu wadliwy towar w ramach rękojmi za wady. Wątpliwości stwarzają oczywiście niejednoznaczne przepisy Kodeksu cywilnego poświęcone umowie sprzedaży oraz rękojmi za wady. W związku z tym, postanowiłem przeanalizować stosowne przepisy i podzielić się moimi wnioskami.

Jeśli chcesz być z prawem na bieżąco, polub Sprawnie.com na Facebook'u. 

Regres z tytułu rękojmi pomiędzy sprzedawcami

Sytuacja wygląda następująco: Sprzedawca A jest producentem i sprzedaje swoje wyroby Sprzedawcy B, który jest hurtownikiem. Sprzedawca B natomiast sprzedaje w ramach prowadzonej hurtowni towary Sprzedawcy C, który jako sprzedawca finalny sprzedaje Konsumentom i Firmom (innym przedsiębiorcom). Z rękojmi za wady mogą korzystać przede wszystkim Konsumenci, ale inni przedsiębiorcy również, jeżeli rękojmia nie została wyłączona. Okazuje się, że towar zakupiony przez Konsumenta i Firmę jest wadliwy. Konsument domaga się wymiany towaru na nowy, a Firma żąda zwrotu ceny. Sprzedawca C realizuje żądania swoich klientów, w związku z czym ponosi stratę, ponieważ wydał jeden towar bez uzyskania za niego ceny, a za drugi towar musiał cenę zwrócić, a w dodatku w jego sklepie zalegają dwa bezwartościowe towary. 


Sprzedawca C w związku z poniesioną stratą może realizować uprawnienia wynikające z tytułu rękojmi za wady towaru na takich samych zasadach jak jego klienci. Wobec tego, od Sprzedawcy B może domagać się zarówno wymiany towaru zwróconego przez Konsumenta i Firmę na nowy, jak i ich naprawy, obniżenia ceny, czy nawet zwrotu ceny. W istocie rzeczy, Sprzedawcę C ze Sprzedawcą B łączy stosunek prawny umowy sprzedaży, którego integralną częścią jest odpowiedzialność Sprzedawcy B za wady towaru... o ile rękojmia za wady nie została wyłączona (lub ograniczona), co jak wyżej wspomniałem, jest możliwe wyłącznie pomiędzy przedsiębiorcami. 


Fakt, że własność towaru przeszła na Konsumenta i Firmę, a więc Sprzedawca C przestał być ich właścicielem, w ogóle nie oznacza, że sprzedawca finalny traci uprawnienia przysługujące z rękojmi za wady. Już w wyroku z dnia 15 stycznia 1997 r., sygnatura III CKN 29/06 Sąd Najwyższy orzekł, że:
Taka sytuacja prawna w której przedmiot sprzedaży obciążony wadą fizyczną przechodzi "z rąk do rąk" rodzi roszczenia określone w doktrynie jako regres z tytułu rękojmi (por. A. Ohanowicz Zobowiązanie. Część szczególna str. 49 Warszawa-Poznań 1966 r.). Zgodnie z tym stanowiskiem, sprzedawca, przeciwko któremu kupujący dochodzi swych roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne przedmiotu sprzedaży, może ze swej strony na tych samych zasadach realizować w drodze regresu swoje uprawnienie w stosunku do swojego sprzedawcy, a ten z kolei do swego dostawcy.
Cytowane orzeczenie jest wciąż aktualne. Jednakże, warunkiem skorzystania z rękojmi za wady jest dochowanie ustawowych terminów przewidzianych w Kodeksie cywilnym. W przypadku ruchomości rękojmia trwa 2 lata, a w przypadku nieruchomości 5 lat i termin liczony jest od dnia wydania rzeczy. Oprócz tego przedsiębiorca, który stwierdzi wadliwość towaru jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym sprzedawcę (art. 563 k.c.), inaczej straci uprawnienia z rękojmi.


Sprzedawca który poniósł szkodę z tytułu realizacji przez konsumenta żądań wynikających z rękojmi za wady, może domagać się na podstawie art. 576[1] Kodeksu cywilnego naprawienia szkody od swojego sprzedawcy. Możliwość taka pojawi się, jeżeli rzecz nie miała właściwości, które powinna mieć zgodnie ze swoim przeznaczeniem lub zgodnie z publicznie składanymi zapewnieniami, lub została wydana w stanie niezupełnym. Odszkodowanie obejmuje zwrot wydatków niezbędnych w celu realizacji uprawnień konsumenta, w szczególności związanych z wymianą lub usunięciem wady rzeczy sprzedanej, jej demontażem, transportem i ponownym zamontowaniem, a ponadto kwotę, o którą została obniżona cena rzeczy, oraz utracone korzyści.


Na zakończenie wspomnę tylko, że Sprzedawcy B będą przysługiwały takie same roszczenia względem Sprzedawcy A, jak te których może dochodzić Sprzedawca C. Jego również łączy umowa sprzedaży z pierwotnym sprzedawcą-producentem. Rękojmia za wady ma charakter wręcz absolutny. 

Jeżeli potrzebujesz pomocy - skontaktuj się ze mną i opisz swój problem. Kontakt do mnie. 

Przeczytaj również:

5 komentarzy:

 1. Mam pytanie co jeżeli sprzedawca b wyłączy rękojmie sprzedawcy c??? Wtedy sprzedawca c nie będzie mógł skorzystać z rękojmi niby , ale co z Art. 576(1).??? czyli regres rękojmi ? - skoro jest w nim napisane dokładnie Art. 576(4). Odpowiedzialności przewidzianej w niniejszym dziale nie można wyłączyć ani ograniczyć. Więc jak to jest ??? Wyłączenie rękojmi nie działa???

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To bardzo ciekawe pytanie. Czy możemy prosić o odpowiedź?

   Usuń
  2. Dzień dobry.
   Sprzedawca B (czyli ten pierwszy) odpowiada w ramach regresu wyłącznie za koszty, które Sprzedawca C poniósł w wyniku wykonania uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy przez konsumenta, jeżeli wskutek działania lub zaniechania sprzedawcy B rzecz stała się wadliwa. Zatem, jeżeli sprzedawca wyłącza rękojmię, to nie odpowiada bezpośrednio przed kupującym (dalszym sprzedawcą) za wady rzeczy, ale odpowiada za te wady, jeżeli dalszy sprzedawca poniósł koszty związane z odpowiedzialnością z tytułu rękojmi wobec swojego kupującego-konsumenta.

   Usuń
  3. Nie rozumie :
   Sprzedawca C poniósł w wyniku wykonania uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy przez konsumenta, jeżeli wskutek działania lub zaniechania sprzedawcy B rzecz stała się wadliwa - CZYLI WYCHODZI NA TO ŻE NIE ODPOWIADA ZA WADY Z TYTÓŁU RĘKOJMI TYLKO ODPOWIADA ZA WADY ZA KTÓRE PONOSI WINĘ NP. TAK JAK ART 471 ???

   TYLKO TUTAJ PAN NAPISAŁ JEeli sprzedawca wyłącza rękojmię, to nie odpowiada bezpośrednio przed kupującym (dalszym sprzedawcą) za wady rzeczy, ale odpowiada za te wady, jeżeli dalszy sprzedawca poniósł koszty związane z odpowiedzialnością z tytułu rękojmi wobec swojego kupującego-konsumenta
   Z TEGO WYNIKA ŻE JEDNAK ODPOWIADA ZA WSZYSTKIE WADY NIE ZALEŻNIE OD PRZYCZYNY I CZY PONOSI ZA NIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

   WIĘC JAK TO JEST ??? PROSZE O ODPOWIEDŹ , POZDRAWIAM

   Usuń
 2. Dzień dobry,

  a co w powyższej sytuacji z dostarczeniem rzeczy, jeśli kupujący konsument zażądał obniżenia ceny?
  Kupiona przez konsumenta rzecz zachowała część funkcjonalności i dlatego chce on zachować towar odzyskując część kosztów. Ja jestem sprzedawcą C i reklamuję towar u sprzedawcy B ale domagam się tylko zwrotu kosztów tak bym to nie ja traciła na złej jakości. Obniżenie ceny jest jednym z możliwych żądań konsumenta. W tej sytuacji, spornego towaru nie mogę zwrócić mojemu sprzedawcy (B) bo pozostaje on własnością finalnego konsumenta.
  Jak się ta sytuacja ma do zasad prawidłowego przeprowadzenia procesu reklamacji w relacjach B2B?

  Dziękuję za wyjaśnienie i pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń

Jeżeli chcesz o coś spytać lub podzielić się swoimi uwagami - pisz śmiało!