17 marca 2020

Jak znaleźć właściciela działki

Jak znaleźć właściciela działki

Wiedza o tym, jak znaleźć właściciela działki może być przydatna w różnych sytuacjach. Przede wszystkim, przyda się osobom, które noszą się z zamiarem zakupu danej nieruchomości, której właściciela nie znają. Przyda się również tym, którym na czyjejś działce przydarzył się wypadek, za który odpowiada właściciel, czy posiadacz danej działki. Ustalenie właściciela działki może być również konieczne dla ustanowienia służebności na tej działce. W końcu, wiele osób poszukuje właściciela działki z czystej ciekawości. Warto wiedzieć, że ustalenie właściciela działki możliwe jest zasadniczo nawet bez wychodzenia z domu, a dzięki internetowym zbiorom danych, które są publiczne, ustalenie właściciela jest zupełnie darmowe oraz ogólnodostępne. Jednakże, w niektórych sytuacjach konieczne jest wystąpienie o udzielenie takiej informacji do odpowiedniego organu, co wymaga posiadania interesu prawnego. 

Ustalenie właściciela działki poprzez Geoportal

Poszukiwanie właściciela nieruchomości najlepiej rozpocząć od Geoportalu znajdującego się pod adresem https://www.geoportal.gov.pl/. Dzięki niemu w prosty sposób możemy odszukać na mapie, analogicznie jak na Google Maps, interesującą nas działkę oraz pozyskać szereg informacji. Po wejściu na stronę Geoportalu, z prawej strony należy wybrać baner "Geoportal Krajowy", który otworzy mapę Polski. Geoportal zawiera bardzo dużo różnych danych oraz informacji, lecz te najważniejsze pokazywane są domyślnie, więc wystarczy wyszukać poprzez przybliżanie poszukiwaną nieruchomość i na nią kliknąć. Na poniższym przykładzie przedstawiłem, jakie informacje można uzyskać z Geoportalu na temat działki, na której znajduje się centrum handlowe Manufaktura w Łodzi. 

jak ustalić właściciela działki
Jak znaleźć właściciela działki poprzez Geoportal
Najistotniejsza informacja, jaką daje Geoportal, to numer księgi wieczystej danej działki. Co więcej, numer księgi wieczystej zawiera link do portalu z elektronicznymi księgami wieczystymi, więc klikając na numer KW zostajemy odesłani do wyszukiwarki ksiąg wieczystych. I właśnie w księdze wieczystej znajduje się informacja na temat właściciela konkretnej działki. W kontekście wskazanego powyżej przykładu, właścicielem działki, na której znajduje się centrum handlowe Manufaktura jest Łódź - miasto na prawach powiatu.jak ustalić właściciela działki
Ustalenie właściciela nieruchomości

Niestety, nie wszystkie działki w Polsce mają wpisany w Geoportalu numer księgi wieczystej, nadto nie wszystkie działki mają w ogóle założoną księgę wieczystą. Portal ksiąg wieczystych daje możliwość przeglądania pełnej historii danej działki, wystarczy pobrać zupełną treść KW, lub też można ograniczyć się do aktualnej treści KW. Co ważne, zarówno Geoportal, jak i portal ksiąg wieczystych są zupełnie darmowe i nie pobierają żadnych opłat za udostępniane dane. Należy zatem uważać, gdyż istnieją portale, które podszywają się pod powyższe, lub oferują odpłatne pozyskanie danych z darmowych baz.


Ustalenie właściciela działki poprzez bazy przedsiębiorców

Jeżeli nie uda się ustalić właściciela działki poprzez Geoportal, można jeszcze spróbować szukać właściciela, lub przynajmniej kogoś, kto dysponuje prawem do danej działki poprzez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz Krajowy Rejestr Sądowy (KRS). W obu tych rejestrach znajdują się dane na temat przedsiębiorców, odpowiednio - jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek, fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji. 

Wyszukiwarka CEIDG znajduje się pod adresem https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx, zaś KRS pod adresem  https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html. W obu tych wyszukiwarkach można wyszukiwać przedsiębiorców po adresie, pod którym prowadzona jest działalność gospodarcza, lub funkcjonuje dany podmiot. Być może, akurat pod adresem danej działki, ktoś prowadzi działalność gospodarczą i być może jest jej właścicielem, lub pomoże się z nim skontaktować.


Ustalenie właściciela działki poprzez ewidencję

Jeżeli powyższe sposoby na ustalenie właściciela działki zawiodły, konieczne będzie zawnioskowanie o dane działki z ewidencji gruntów i budynków. Udostępnianiem danych ewidencyjnych zajmuje się starosta, ewentualnie prezydent miasta na prawach powiatu. Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, ewidencja obejmuje:
1) dane liczbowe i opisowe dotyczące gruntów i budynków oraz lokali;
2) dane dotyczące właścicieli nieruchomości oraz przysługujących im wielkości udziałów w prawie własności, a także daty określające nabycie oraz utratę tego prawa.
 
Informacje zawierające dane właściciela konkretnej działki nie są jednak wydawane tak łatwo i każdemu. Albowiem, zgodnie z przepisem art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane właścicieli nieruchomości oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane, na żądanie:
1) właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
2) organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
2a) operatorów sieci w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2410);
3) innych podmiotów niż wymienione w pkt 1-2a, które mają interes prawny w tym zakresie.
 
 
Jak wynika z punktu 3, dla uzyskania danych o właścicielu działki konieczny jest interes prawny. Interes prawny, to inaczej uzasadnienie do pozyskania takich informacji, które ma oparcie w przepisach prawa. Mówiąc wprost, chcąc uzyskać dane o właścicielu nieruchomości konieczna jest podstawa prawna ku temu. Niestety, najczęstsza przyczyna poszukiwania właściciela działki, a więc chęć zakupu działki nie stanowi interesu prawnego. To jest interes faktyczny, który nie uzasadnia wydania przez starostę informacji o właścicielu. Interes prawny musi być wykazany stosownym przepisem, ewentualnie może być poparty wezwaniem sądowym lub innego urzędu. 

Jeżeli potrzebujesz pomocy w sprawie ustalenia właściciela działki, skontaktuj się ze mną i opisz swój problem. Kontakt do mnie.

5 komentarzy:

 1. Świetny artykuł! Bardzo mi nim pomogłeś. Właśnie zastanawiałam się jak zdobyć namiary do właściciela działki w sąsiedniej wsi. Pytałam sąsiadów do kogo może należeć, ale nikt nie wie, albo nie chce powiedzieć.

  OdpowiedzUsuń
 2. Świetny artykuł - nie wiedziałem że da się ustalić właściciela bez wychodzenia z domu

  OdpowiedzUsuń
 3. Faktycznie, bardzo przydatna notatka ze wskazówkami. Rzecz jasna łatwiej jest wyszukać właściciela w domu, i szybciej, niż pisać wnioski etc. Jednak nie sądzę by to było tak łatwe względem osób prywatnych, z firmami, i owszem Internet jest bardziej pomocny. Pozdrawiam!

  OdpowiedzUsuń
 4. ...ale wszystko co dobre szybko się kończy... obecnie to świetne ułatwienie zostało zaskarżone do sądu przez Prezesa UODO

  OdpowiedzUsuń
 5. a mi nie pomogło. jak znaleźć właściciela kiedy nie ma księgi wieczystej a wyłącznie nr dzialki? oczywiście bez fatygowania się do geodety

  OdpowiedzUsuń

Jeżeli chcesz o coś spytać lub podzielić się swoimi uwagami - pisz śmiało!