23 maja 2018

Korepetycje a podatki

Korepetycje a podatki


Udzielanie korepetycji to źródło dodatkowego przychodu dla wielu osób, które zarabiają wykorzystując swoją wiedzę lub umiejętności. Mowa tutaj nie tylko o studentach, ale również nauczycielach, czy nawet wykładowcach uczelni wyższych. Dzięki wiedzy i umiejętnościom zarabiają również trenerzy personalni z zakresu aktywności fizycznej, czy rozwoju intelektualnego, prywatni nauczyciele muzyki. Dążymy do ciągłego samorozwoju, nabywania nowych kompetencji i poszerzania wiedzy, więc rynek korepetycji i prywatnych lekcji ciągle rośnie. Udzielanie korepetycji, lekcji wiąże się co do zasady z odpłatnością, a więc uzyskiwaniem przychodu. Natomiast przychód podlega opodatkowaniu. Jak zatem zaliczyć przychód uzyskiwany z udzielania korepetycji, dodatkowych lekcji itp.? 


podatki udzielanie korepetycji
Udzielanie korepetycji należy rozliczyć w podatku dochodowym


Korepetycje, jakie to źródło przychodu?

Podstawowym problemem jest odpowiednie zakwalifikowanie przychodów do właściwego źródła. Mianowicie, istnieją dwie możliwości w omawianym przypadku: przychody z działalności wykonywanej osobiście albo przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Każde z rozwiązań niesie za sobą swoiste konsekwencje prawne, jak i finansowe, co stanowi o istocie prawidłowego wyboru. W tym temacie wielokrotnie wypowiadały się organy podatkowe, które wyjaśniały wątpliwości w odpowiedziach na indywidualne interpretacje podatkowe korepetytorów, dlatego skorzystamy z bogatego zbioru interpretacji.


Przychody z działalności wykonywanej osobiście to między innymi przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych. Jak widać, chociaż określenie źródła przychodów „działalność wykonywana osobiście” mogłoby literalnie pasować do udzielania korepetycji i prywatnych zajęć, to jednak nie wpasowuje się w definicję zawartą w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że korepetycji nie zakwalifikujemy jako przychodów z działalności wykonywanej osobiście, co byłoby znacznie bardziej korzystne, a na pewno dogodniejsze dla osób fizycznych.

Korepetycje to działalność gospodarcza

Organy podatkowe jednogłośnie kwalifikują przychody z korepetycji itp. do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Za pozarolniczą działalność gospodarczą (lub też działalność gospodarczą) uważa się działalność zarobkową m.in. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły. Istotne jest rozłożenie tej konstrukcji na pojedyncze określenia w kontekście udzielania korepetycji, aby zrozumieć, dlaczego organy podatkowe właśnie w taki sposób traktują ten rodzaj zarabiania. Wszak, działalność gospodarcza kojarzy się z prowadzeniem firmy…

Zarobkowy charakter korepetycji

Zdaniem organów podatkowych działalność ma charakter zarobkowy wówczas, gdy może doprowadzić do wygenerowania potencjalnego zysku, a jej przeznaczeniem jest zapewnienie określonego dochodu. Działalność musi być tak prowadzona i ukierunkowana, aby była w stanie faktycznie osiągnąć zyski. Z drugiej jednak strony, brak osiągnięcia zysku z podjętych działań wcale nie oznacza, że działalność gospodarcza nie była faktycznie prowadzona. Na przykładzie korepetycji, które co do zasady są odpłatne w pieniądzu, możemy założyć, że korepetytor ogłasza swoje usługi w celu zarabiania na nich. Jeżeli jednak w danym miesiącu nie uda mu się zdobyć żadnego ucznia, to wcale nie oznacza, że nie wykonuje działalności gospodarczej. Brak zysku to jego ryzyko, które akceptuje i które musi ponosić. 

Charakter zorganizowany i ciągły korepetycji

Czynności podejmowane w ramach działalności gospodarczej powinny mieć charakter zorganizowany i ciągły. Zorganizowany oznacza, przygotowany, z góry założony, opracowany zestaw czynności. Jeżeli korepetytor przygotowuje ogłoszenia, zamieszcza je w internecie, na tablicach ogłoszeń, na słupach, kseruje materiały szkoleniowe, dojeżdża do uczniów lub podejmuje ich w swoim domu, to oznacza, że jego działania są zorganizowane. Mają pewne ramy, podejmowane czynności są ukierunkowane. Pojęcie „zorganizowany” wcale nie odnosi się do formalnych elementów organizacji, a więc nie definiuje takiego charakteru rejestracja przedsiębiorstwa, czy inne czynności urzędowe. Mówiąc wprost, działalnością gospodarczą jest również działalność niezarejestrowana. Natomiast charakter ciągły oznacza, że działalnością gospodarczą są takie czynności, które nie są jednorazowe, incydentalne, sporadyczne. Nawet czynności okresowe, jak na przykład coroczne przygotowanie do egzaminów maturalnych mają charakter ciągły. Do zachowania ciągłości wystarczające jest, aby z całokształtu okoliczności sprawy wynikał zamiar powtarzania określonego zespołu konkretnych działań w celu osiągnięcia efektu w postaci zarobku. 


Podatek dochodowy od korepetycji

Podsumowując, organy podatkowe uznają, że prowadzenie dodatkowych zajęć czy też udzielanie lekcji – z uwagi na fakt, że są to czynności wykonywane w celu zarobkowym, we własnym imieniu, w sposób zorganizowany i ciągły, na warunkach i zasadach wyznaczonych przez prowadzącego zajęcia, we wskazanym przez niego czasie (w tym przy użyciu środków masowego przekazu, takich jak komunikator Skype czy też narzędzia Google) – stanowi źródło przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Tak opisana działalność spełnia bowiem wszelkie ustawowe przesłanki i jednocześnie brak jest kumulatywnego spełnienia warunków uniemożliwiających zakwalifikowanie przychodów do tego właśnie źródła. Jako korzyść przyjętego rozwiązania warto wskazać chociażby możliwość odliczenia jako koszt uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z świadczeniem usług korepetycji. Dla przykładu, możliwe jest nawet odliczenie części wydatków przeznaczonych na remont mieszkania, w którym udziela się korepetycji takich jak wymiana okien, podłóg i pomalowanie ścian.Jeżeli potrzebujesz pomocy - skontaktuj się ze mną i opisz swój problem. Kontakt do mnie.


Interpretacje indywidualne z których korzystałem:

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z 24.10.2017 r., 0015-KDIT3.4011.187.2017.2.JŁ
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi z 25.04.2014 r., IPTPB1/415-58/14-2/AG 
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z 31.12.2014 r.,  IBPBII/1/415-820/14/BJ


2 komentarze:

 1. Ważniejsze od opinii organów skarbowych są wyroki sądów wskazujące (na bazie dostępnych w sieci, ale bez długiego wyszukiwania) że korepetycje bardzo często to jest działalność wykonywana osobiście I SA/Kr 944/16 - Wyrok WSA w Krakowie i wyrok z Bydgoszczy 2018

  OdpowiedzUsuń
 2. @Anonimowy - z cytowanym wyroku kluczowa jest sporadyczność i cel udzielania korepetycji.
  Jeżeli ktoś, kto dąży do pracy w innej dziedzinie (studia doktoranckie), sporadycznie udziela korepetycji które są "przy okazji" dążenia do innego zawodu, a nie są celem same w sobie, to może pokusić się o "działalność wykonywaną osobiście".

  W innym przypadku, gdy np. osoba niepracująca i niekształcąca się dorabia sobie korepetycjami, ma spójną bazę klientów, grafik i stanowi to sporą część dochodów, to na regalu pozostaje tylko działalność gospodarcza.

  A jeżeli ktoś zaczyna sobie liczyć, po ilu dniach korepetycji przestanie płacić na podatki i zacznie wreszcie zarabiać na siebie, to brawo - właśnie odkryłeś(-aś) jak działa polski system podatkowy. Witaj w piekiełku. Trzeba było myśleć przy wyborach. :)

  OdpowiedzUsuń

Jeżeli chcesz o coś spytać lub podzielić się swoimi uwagami - pisz śmiało!